24/06/2024 lúc 01:59 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Nông: Khôi phục lại hiện trạng đất Cụm CN, tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm, Tuy Đức

Ngày 4/8, UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc xử lý các trường hợp chiếm dụng đất trái pháp luật tại Cụm Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CNTTCN) Quảng Tâm.

Nhằm lập lại trật tự trong công tác quản lý đất đai, khôi phục lại hiện trạng đất Cụm CNTTCN Quảng Tâm bị lấn chiếm, bảo đảm quyền quản lý, sử dụng của Nhà nước, các quy định pháp luật, trong tháng 8/2022, UBND huyện Tuy Đức sẽ tiến hành cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với 23 trường hợp lấn chiểm 8,6 ha đất Cụm CNTTCN Quảng Tâm. Tiếp đó, tháng 9/2022, sẽ tiến hành cưỡng chế đợt 2 đối với 30 trường hợp lấn chiếm 23,69 ha đất Cụm CNTTCN Quảng Tâm. Các diện tích sau khi cưỡng chế sẽ bàn giao cho UBND huyện Tuy Đức quản lý, bảo vệ và sử dụng, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quang cảnh buổi họp báo - Ảnh: CTTĐT.

Thời gian qua, UBND huyện Tuy Đức đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với UBND xã Quảng Tâm tiến hành rà soát, lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp chiếm dụng đất. Qua rà soát, cơ quan chuyên môn huyện Tuy Đức và UBND xã Quảng Tâm đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 53 trường hợp lấn chiếm 32,29 ha (trong tổng số diện tích Cụm Công nghiệp là 34,94 ha). Trong đó, số trường hợp vắng chủ không xác định được đối tượng là 23 trường hợp/8,6 ha và số trường hợp xác định được đối tượng là 30 trường hợp/23,69 ha.

Hiện trạng đất đai tại Cụm Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CNTTCN) Quảng Tâm.

Căn cứ Luật đất đai 2013, các quy định pháp luật có liên quan, và lịch sử hình thành khu đất, hoàn toàn đủ căn cứ thực tiễn và pháp lý để khẳng định 32,29 ha của Cụm Công nghiệp Quảng Tâm đang bị 53 trường hợp lấn chiếm là đất có nguồn gốc từ đất lâm nghiệp, thuộc quyền sở hữu, quản lý và sử dụng của Nhà nước. Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, UBND tỉnh Đắk Nông, UBND huyện Tuy Đức, UBND xã Quảng Tâm đã ban hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế; quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với các trường hợp vi phạm. Việc ra các quyết định xử phạt, xử lý các trường hợp vi phạm hoàn toàn bảo đảm căn cứ pháp lý, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật.

Các tổ chức đoàn thể của huyện đã trực tiếp xuống địa bàn, gặp từng hộ dân tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật, các quy định, tự giác trả lại đất.

Huyện Tuy Đức đã tổ chức đối thoại với các hộ dân vi phạm. Các tổ chức đoàn thể của huyện đã trực tiếp xuống địa bàn, gặp từng hộ dân tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật, các quy định, tự giác trả lại đất, không nghe theo lời xúi giục, kích động của các phần tử xấu. Huyện cũng đã giải quyết các đơn thư, kiến nghị, phản ánh của người dân liên quan tới đất tại Cụm CNTTCN Quảng Tâm theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay các hộ dân vẫn chưa tự nguyện di dời công trình, trả lại đất đã chiếm dụng.

Qua buổi họp báo, ông Trần Vĩnh Phú, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, thông tin, những trường hợp bị cưỡng chế là hộ nghèo, gia đình khó khăn, huyện sẽ hỗ trợ tiền nhà trọ, lương thực trong vòng 3 tháng. Cưỡng chế, giải tỏa đến đâu, huyện sẽ tiến hành rào chắn đến đó. Về lâu dài, huyện tiếp tục kêu gọi đầu tư, phát triển các dự án tại Cụm CNTTCN Quảng Tâm để sử dụng đất hiệu quả hơn.

Tại buổi họp báo lãnh đạo huyện Tuy Đức mong muốn các cơ quan Thông tấn, báo chí, tuyên truyền, thông tin sâu rộng đến người dân để cùng địa phương xử lý các trường hợp chiếm dụng đất trái pháp luật tại Cụm CNTTCN Quảng Tâm.

Võ Hà