07/10/2022 lúc 07:46 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Nông: Hội phụ nữ xã Đắk R’Măng, Đắk Glong quản lý tốt, hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Là xã vùng III của huyện Đắk Glong, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 53,96% dân số, giao thông cách trở, đời sống kinh tế - xã hội của bà con nhân dân các dân tộc ở Đắk R'Măng còn rất nhiều khó khăn.

Là xã vùng III của huyện Đắk Glong, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 53,96% dân số, giao thông cách trở, đời sống kinh tế - xã hội của bà con nhân dân các dân tộc ở Đắk R'Măng còn rất nhiều khó khăn.

Nhằm giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, ổn định đời sống, hằng năm Hội Phụ nữ xã Đắk R’ Măng đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể khảo sát hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, trên cơ sở đó giới thiệu, tín chấp cho chị em vay vốn từ NHCSXH để đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh… Theo Bà Hoàng Thị Thanh Nga chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Đắk R'Măng tính đến 30/11/2021 dư nợ cho vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tại xã là 42.623 triệu đồng với 862 hộ được vay vốn, trong đó số dư nợ do Hội Phụ nữ xã đứng ra tín chấp cho hội viên vay là trên vay là trên 12 tỉ đồng tại 05 Tổ tiết kiệm và vay vốn với 239 thành viên. Trong những năm qua để làm tốt công tác ủy thác quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả đồng vốn Hội đã tích cực làm công tác tuyên truyền "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tìm hiểu nhu cầu sử dụng vốn vay, mục đích xin vay của từng hộ gia đình từ đó tham mưu chính cho cấp ủy và Ngân hàng Chính sách huyện về nhu cầu nguồn vốn.

Đàn heo rừng lai của hộ gia đình anh Nguyễn Văn Công.

Điển hình như hộ anh Nguyễn Văn Công ở thôn 3 (bon Pang So) năm 2006 vay 15 triệu đồng vốn hộ nghèo để phát triển kinh tế đến năm 2010 thoát nghèo và để thoát nghèo bền vững anh tiếp tục được Hội Phụ nữ xã cho vay vốn hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn với số tiền 30 triệu đồng phát triển nuôi 84 con heo rừng lai và 560 trụ triêu. Theo anh Nguyễn Văn Công hàng năm thu nhận từ cây tiêu và đàn heo lai trừ chi phí ra thu nhập của gia đình anh còn trên 200 triệu đồng.

 Hội phụ nữ xã Đắk R’Măng, Đắk Glong quản lý tốt, hiệu quả nguồn vốn ủy thác.

Bà Hoàng Thị Thanh Nga chủ tịch Hội Phụ nữ xã vui mừng nói; công cuộc thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã được thực hiện cũng nhờ một phần lớn từ nguồn tín dụng chính sách xã hội, các chương trình cho vay đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị tại địa phương. Chương trình vốn vay ủy thác với NHCSXH, không chỉ tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế mà còn làm cơ sở thu hút tập hợp chị em phụ nữ tham gia tổ chức hội, từ đó vai trò vị trí của chị em trong gia đình và ngoài xã hội được nâng lên góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Đặc biệt, bảo đảm an sinh xã hội vùng miền núi, giúp đồng bào các dân tộc ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chung sức xây dựng, phát triển chung tay xây dựng nông thôn mới./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập