07/07/2022 lúc 15:27 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Lắk: Các Sở, Ban, Ngành tập trung 10 định hướng tuyên truyền

Chiều ngày 16/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 4/2022 nhằm đánh giá tình hình hoạt động báo chí trong thời gian qua và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

Tham dự buổi họp báo có các đồng chí: Nguyễn Cảnh,Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ra Lan Trương Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở thông tin và truyền thông; Đại diện lãnh đạo hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk chủ trì. Cùng các lãnh đạo, nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Quang cảnh buổi họp báo.

Tại cuộc họp báo, Lãnh đạo ban Tuyên giáo thông qua các kết quả báo cáo đã đánh giá tình hình chung: Trong tháng 4/2022, các cơ quan báo chí của Trung ương, báo ngành và báo địa phương đã bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của tỉnh, thông tin kịp thời về các sự kiện chính trị quan trọng trong nước, trên địa bàn tỉnh; nhấn mạnh các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước với các đồng chí lãnh đạo tỉnh với các chủ trương thích ứng linh hoạt, an toàn trong thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tuyên truyền đậm nét về kết quả nổi bật trong triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế lớn của tỉnh. Phản ánh sinh động các hoạt động tiêu biểu, nổi bật trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Cơ quan báo chí phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Đặc biệt, các báo đài ngoài thực hiện tốt các nội dung, đa dạng về các hình thức tuyên truyền trên các lĩnh vực đời sống xã hội, còn mạnh dạn phản ánh một số vấn đề hạn chế, bất cập trong thực tiễn giúp các địa phương, đơn vị có hướng khắc phục kịp thời và định hướng tốt dư luận xã hội. Các đơn vị báo chí thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền trong tháng qua…Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số báo đưa tin, bài viết về một số vụ việc, vấn đề bất cập có tính nhạy cảm ở cơ sở nhưng thiếu sự cân nhắc, liều lượng cần thông tin nên gây ra tác dụng ngược, khó khăn cho cơ sở.

 Đồng chí Nguyễn Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp báo.

Ban Tuyên báo Tỉnh ủy và các lãnh đạo chú trọng vào 10 định hướng tuyên truyền, cụ thể:

  1. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) diễn ra trên địa bàn tỉnh.
  2. Tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
  3. Tuyên truyền Chương trình số 22-CTr/TU, ngày 06/05/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ chính trị về “Định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
  4. Tuyên truyền kết luận số 520-KL/TU, ngày 26/04/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 13-CT/TW và 07 năm thực hiện chỉ thị số 34-CT/TU.
  5. Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 17/11/2011 của Tỉnh ủy về phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020.
  6. Tuyên truyền kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 13/04/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
  7. Tuyên truyền chương trình số 1987/Ctr-UBND, ngày 15/03/2022 của UBND tỉnh.
  8. Tuyên truyền xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Đề cương tuyên truyền kèm theo công văn số 392/STTTT-TTBCXB.
  9. Tuyên truyền, hưởng ứng: Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV - Năm 2020; Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - Năm 2022; Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022; Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022.
  10. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí trong thời gian qua; đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đã đề ra./.

Võ Hà

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập