10/12/2022 lúc 12:33 (GMT+7)
Breaking News

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk: Hứa hẹn "mùa quả ngọt" trong năm học mới

Sáng ngày 29/9, tại hội trường Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2021-2022 và khiển trai nhiệm vụ trong tâm năm học 2022-2023.

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Lý – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; ông Nguyễn Hữu Quát – Phó Bí thư Đảng uỷ Sở GDĐT; ông Lưu Tiến Quang – Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục; cùng các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành, các Chủ tịch Công đoàn cơ sở…

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm học 2021-2022, tình hình chung của ngành Giáo dục có những điểm thuận lợi và khó khăn đan xen nhau do tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, hoạt động của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh vẫn thực hiện được những chương trình hành động cơ bản, một số nhiệm vụ đạt vượt mức đề ra, luôn chú trọng về các hoạt động và biện pháp đảm bảo quyền lợi người lao động. Công đoàn các cấp hoạt động theo quy chế công tác và kế hoạch hoạt động của toàn khóa và từng năm, từng quý và từng tháng, được thông qua Đảng ủy các cấp và sự phối hợp cùng cấp là yếu tố thuận lợi để công đoàn hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu công tác và đóng góp vào sự phát triển chung của ngành.

Ông Lưu Tiến Quang – Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục phát biểu tại Hội nghị.

Hoạt động của Công đoàn Giáo dục Đắk Lắk luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và sự phối hợp, tạo điều kiện của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ) tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; đoàn kết, chủ động và nỗ lực khắc phục khó khăn trong công tác, trong phòng chống dịch Covid-19, quyết tâm vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao; Có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn, được đào tạo và đạt chuẩn nghề nghiệp; đánh giá xếp loại hàng năm chủ yếu loại khá trở lên, không có yếu kém; Có năng lực và ý thức tiếp cận, thực hiện chủ đổi mới đất nước, của ngành giáo dục. Đời sống vật chất, tinh thần, kinh tế, thu nhập của nhà giáo và người lao động ngày càng được cải thiện.

Hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn.

Bên cạnh những thuận lợi đó là những khó khăn không nhỏ, đặc thù của tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục còn hạn chế; tài chính công đoàn hạn hẹp; đời sống một bộ phận giáo viên còn nhiều khó khẳn... phần nào ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn trong Ngành. Cơ sở vật chất trang thiết bị chưa đầy đủ để phục vụ cho hoạt động dạy học và công tác công đoàn. Một số ít cán bộ, giáo viên, nhân viên vẫn chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật vẫn còn thấp, tác phong công nghiệp và kỷ luật vẫn chưa ngang tầm với yêu cầu mới.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023

“Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, cũng cố, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục” là chủ đề thực hiện trong năm học 2022-2023,theo đó toàn nghành giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của chính phủ, thủ tướng chính phủ về GDĐT và hoạt động công đoàn; chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trao tặng bằng khen cho các cá nhân, chi đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc.

Theo đó, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CBNGNLĐ; thực hiện hiệu quả chức năng phản biện xã hội, chức năng kiểm tra, giám sát, tham gia quản lý của tổ chức công đoàn tại các đơn vị; có giải pháp nắm bắt kịp thời những khó khăn, bất cập trong việc triển khai thực hiện chính sách tại cơ sở, trong đời sống việc làm của CBNGNLĐ; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể (đối với các đơn vị ngoài công lập), Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; tổ chức ký kết và phối hợp với các đối tác để triển khai các thỏa thuận hợp tác chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động…

Quán triệt, cụ thể hoá Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư “về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028”; Chỉ thị 23-CT/TU ngày 01/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028”; Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”…

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong CBNGNLĐ và hoạt động công đoàn; phối hợp với chuyên môn đồng cấp chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, "Xây dựng trường học hạnh phúc” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác truyền thông trong thi đua khen thưởng, phát hiện các nhân tố mới, nhân tố điển hình để động viên, khen thưởng kịp thời và nhân rộng…

Đình Tiến

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập