26/06/2022 lúc 20:51 (GMT+7)
Breaking News

Có 15.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 4/2022 cả nước có 15.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4,9%, vốn đăng ký là 164,1 nghìn tỷ đồng, giảm 15,3% và tăng 11,7% về số lao động so với cùng kỳ năm 2021.
Ảnh minh họa - TL

Bên cạnh đó, cả nước còn có 7.034 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 63,6% so với tháng trước và tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2021

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, cả nước có 49,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 635,3 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 348,2 nghìn lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 12,8 tỷ đồng, giảm 9,9% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu tính cả 1.345,5 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 17,1 nghìn doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2022 là 1.980,8 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có 30,9 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 60,6% so với cùng kỳ năm 2021), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2022 lên 80,5 nghìn doanh nghiệp.

Như vậy, bình quân một tháng có 20,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng trong tháng 4, có 5.391 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 81,1% so với tháng trước; có 3.762 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 1.227 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn 41 nghìn doanh nghiệp; 15 nghìn doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể và gần 5,6 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Xuân Nam
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập