24/05/2022 lúc 22:31 (GMT+7)
Breaking News

Chuẩn bị diễn ra Giải Golf “Kết nối Đầu tư Nghệ An - Nghe An Investors Connection Tournament 2021” lần 1

VNHN - Ngày 18/12/2021, tại sân Golf Mường Thanh Diễn Lâm - Diễn Châu (Nghệ An) sẽ tổ chức Giải Golf “Kết nối Đầu tư Nghệ An 2021 - Nghe An Investors Connection Tournament 2021” lần thứ I.

VNHN - Ngày 18/12/2021, tại sân Golf Mường Thanh Diễn Lâm - Diễn Châu (Nghệ An) sẽ tổ chức Giải Golf Kết nối Đầu tư Nghệ An 2021 - Nghe An Investors Connection Tournament 2021  lần thứ I.

Đây là Giải Golf quy mô đầu tiên do Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu đầu tư trong bối cảnh bình thường mới; hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối giao thương trong các hoạt động sản xuất, cung ứng, tiêu thụ sản phẩm; xúc tiến, quảng bá du lịch golf cũng như các loại hình du lịch đặc trưng của tỉnh Nghệ An…

Thành phần tham dự gồm 150 Golfr là các nhà lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước và lãnh đạo các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đồng thời trong chương trình sẽ huy động hoạt động từ thiện từ các Golfer thông qua chương trình “đóng góp Quỹ khuyến học tỉnh năm 2021

Giải đấu sẽ khởi tranh vào Thứ 7 ngày 18/12/2021 và tổng kết cùng ngày tại sân Golf Mường Thanh Diễn Châu - Nghệ An.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập