03/12/2022 lúc 22:24 (GMT+7)
Breaking News

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chiều 26/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội GS.TS Vương Đình Huệ chủ trì Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”. Hội thảo do Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội Luật gia Việt Nam tổ chức.

Hội thảo của sự tham gia của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các thành viên Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Hội đồng Lý luận trung ương, Học viện Chính trị quốc gia, Liên minh Hợp tác xã, Tổng Liên đoàn Lao động, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đại diện lãnh đạo UBND TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, TP.Cần Thơ, TP.Đà Nẵng, Bắc Giang, Đồng Nai… cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Luật khi được ban hành sẽ có tác động hết sức sâu sắc đến đời sống của Nhân dân.

Theo dự kiến chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2022, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2022). Dự án luật này sẽ được xem xét theo quy trình tại 3 kỳ họp, theo đó, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần hai vào Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) và xem xét thông qua vào Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023). Sau khi được Quốc hội cho ý kiến lần đầu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp cùng Chính phủ để xin ý kiến toàn dân về dự án Luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, trong suốt quá trình nghiên cứu xây dựng, soạn thảo, hoàn thiện dự án Luật đến khi trình Quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cùng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, hữu quan tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, những người có kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thiện dự thảo Luật. Các hội nghị, hội thảo được tổ chức nhằm huy động phát huy vai trò trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạt động thực tiễn trên nhiều lĩnh vực tham gia vào việc góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật trên tất các các phương diện bảo đảm cơ sở chính trị, pháp lý, lý luận và thực tiễn có tính khả thi cao, phúc đáp được những vấn đề thực tiễn đặt ra cả trước mắt và lâu dài, tạo động lực góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước và được Nhân dân đồng thuận cao.

Với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, các cơ quan của Quốc hội phối hợp với các bên liên quan tổ chức Hội thảo để thảo luận về những vấn đề chung, cơ chế, chính sách về tài chính đất đai; vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; chế độ quản lý và sử dụng đất đai và một số nội dung chính sách khác.

Báo cáo các yêu cầu thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW trong xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nêu rõ Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao với 05 quan điểm, 3 mục tiêu, 6 nhóm giải pháp, 08 chính sách lớn trong hoàn thiện pháp luật về đất đai, đặt ra yêu cầu hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2023. Đây là cơ sở chính trị rất quan trọng để hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà báo cáo yêu cầu, quan điểm sửa đổi Luật Đất đai

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh cùng với thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng về quản lý và sử dụng đất đai, việc sửa đổi Luật đảm bảo kế thừa, sự ổn định của hệ thống pháp luật; sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp với thực tiễn; đảm bảo tính thống nhất của pháp luật và nguyên tắc pháp chế; giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai. Trong đó, Luật Đất đai (sửa đổi) thống nhất điều chỉnh các quan hệ quản lý, sử dụng đất; hoàn thiện các chế định để quản lý đất đai theo chức năng là tài nguyên, tài sản, nguồn lực, cả về diện tích, chất lượng, không gian sử dụng. Tiếp tục đẩy mạnh cấp, phân quyền, thiết lập công cụ kiểm soát quyền lực của cơ quan và người có thẩm quyền trong quản lý đất đai. Thực hiện tiến bộ, công bằng và các định hướng xã hội chủ nghĩa, quan tâm đến lợi ích của người dân trong từng chính sách. Cùng đó là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chuyển trọng tâm từ quản lý bằng các công cụ hành chính sang sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế, quy hoạch để thúc đẩy sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, bền vững; từng bước hiện đại hóa công tác quản lý đất đai.

Cùng tại hội thảo, các đại biểu đã nghe trình bày tham luận và thảo luận các vấn đề đưa Nghị quyết 18-NQ/TW vào cuộc sống thông qua Luật Đất đai, các góp ý hoàn thiện và sửa đổi luật về chính sách tài chính đất đai và giá đất; kiến nghị hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; tổng hợp các góp ý các doanh nghiệp...

... Theo monre.gov.vn
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập