24/05/2022 lúc 22:10 (GMT+7)
Breaking News

Chủ động nhận diện các thông tin nguy hại để đấu tranh, phản bác hiệu quả

VNHN - Ngày 27-7, tại TPHCM, Đoàn Thanh niên khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội thảo khoa học “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với thanh niên hiện nay và kiến nghị các giải pháp”.

VNHN - Ngày 27-7, tại TPHCM, Đoàn Thanh niên khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội thảo khoa học “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với thanh niên hiện nay và kiến nghị các giải pháp”.

PGS-TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Tại hội thảo, PGS-TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nêu vấn đề, thanh niên dễ trở thành đối tượng nhắm đến của các thế lực thù địch, nhất là trên môi trường mạng xã hội. Các thế lực này lôi kéo, kích động, tuyên truyền sai lệch về đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm mục đích chống phá. Họ có những cách thức tiếp cận ngày càng tinh vi như tạo thông tin xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, tung tin thất thiệt gây nhiễu loạn thông tin. Thậm chí lợi dụng khó khăn của thanh niên trong giai đoạn đầu lập thân, lập nghiệp để kích động, chia rẽ và lung lay niềm tin của thanh niên đối với đường lối lãnh đạo của Đảng. Từ đó, lôi kéo, khuyến khích thanh niên đi theo lối sống thực dụng, đề cao chủ nghĩa cá nhân, từ đó có suy nghĩ lệch lạc về tinh thần tập thể, sức mạnh đoàn kết dân tộc…

Cùng chung nhận định, PGS-TS Trần Thọ Quang, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng, nhóm thanh niên có trình độ cao luôn là mục tiêu lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch trong việc chống phá nhà nước, chống phá chế độ. Khi lôi kéo được nhóm thanh niên ưu tú thì các thế lực thù địch có thể cài cắm vào bộ máy chính trị, từ đó thực hiện mục tiêu thao túng, làm suy yếu khả năng lãnh đạo của Đảng. Theo PGS-TS Trần Thọ Quang, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là cần nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhắm tới thanh niên và giúp thanh niên vững vàng trước những âm mưu, thủ đoạn đó, luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trên mọi mặt trận.

Giải pháp được nhiều đại biểu đưa ra tại hội thảo, trước hết là nâng cao nhận thức cho thanh niên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời tập hợp thanh niên thành một khối thống nhất, tăng cường giáo dục, rèn luyện cho đoàn viên thanh niên lối sống có lý tưởng, hoài bão. Ngoài ra, nhiều đại biểu cho rằng, các cơ quan, tổ chức cần chăm lo đời sống, định hướng nghề nghiệp, tạo điều kiện cho thanh niên phát huy năng lực trong công tác chuyên môn. Qua đó, củng cố niềm tin, khuyến khích thanh niên cống hiến cho công cuộc xây dựng đất nước và chủ động nhận diện các thông tin nguy hại để đấu tranh, phản bác hiệu quả.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập