29/01/2023 lúc 22:29 (GMT+7)
Breaking News

Bộ Công Thương: Đề xuất dừng cấp chủ trương đầu tư dự án điện gió, điện mặt trời chưa triển khai

Dự án có trong Quy hoạch Điện nhưng tới ngày 26/1/2022 chưa triển khai được đề nghị dừng cấp chủ trương để chờ rà soát, xây dựng Quy hoạch điện VIII.

Dự án có trong Quy hoạch Điện nhưng tới ngày 26/1/2022 chưa triển khai được đề nghị dừng cấp chủ trương để chờ rà soát, xây dựng Quy hoạch điện VIII.

Bộ Công Thương: Đề xuất dừng cấp chủ trương đầu tư dự án điện gió, điện mặt trời chưa triển khai

Bộ Công Thương vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương tạm dừng cấp chủ trương đầu tư với các dự án điện gió, điện mặt trời đã có trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được phê duyệt nhưng chưa triển khai tính tới ngày 26/1/2022, để chờ kết quả rà soát trong quá trình xây dựng, hoàn thiện quy hoạch điện VIII theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đáng chú ý, Bộ Công thương đề nghị  Thủ tướng cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được đàm phán xác định giá mua bán điện nằm trong khung giá phát điện với chủ đầu tư các dự án đã được phê duyệt, đã có Chủ trương đầu tư đến thời điểm 26/1/2022 và chưa đủ điều kiện áp dụng cơ chế giá bán điện cố định (FIT).

Theo thống kê của Bộ Công Thương, công suất các dự án điện gió đã được bổ sung quy hoạch hiện là 11.921MW. Trong số này, có 146 dự án đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) với công suất là 8.171,475MW.

Các dự án và phần dự án đã đi vào vận hành thương mại (COD) trong giai đoạn từ năm 2011 đến hết ngày 31/10/2021 là 84 dự án với tổng công suất là 3.980,265MW. Trong số này có 15 dự án đã COD được một phần công suất là 325,15MW và tổng công suất chưa COD là 1.031,1MW.

Đối với các dự án điện mặt trời, tình hình cũng không có gì đặc biệt khi tới hết ngày 31/12/2020 đã có 148 dự án đã được công nhận COD với tổng công suất là 8.652,9MW. Con số này cũng còn kém xa tổng số công suất điện mặt trời đã được bổ sung quy hoạch là 15.400MW.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập