27/05/2022 lúc 07:42 (GMT+7)
Breaking News

BẢN TIN VIỆT NAM HỘI NHẬP (Tuần 3 tháng 1/2022)

Bản tin Việt Nam Hội Nhập tuần 3 tháng 1/2022 có những nội dung chính sau đây: TP HCM đặt mục tiêu tăng trưởng từ 6 - 6,5% trong năm 2022. Siêu thị 0 đồng tiếp sức người lao động. Ra mắt nơi lưu trữ thực phẩm đầu tiên cho người gặp khó khăn tại TP HCM.

Bản tin Việt Nam Hội Nhập tuần 3 tháng 1/2022 có những nội dung chính sau đây: 
- TP HCM đặt mục tiêu tăng trưởng từ 6 - 6,5% trong năm 2022.
- Siêu thị 0 đồng tiếp sức người lao động.
- Ra mắt nơi lưu trữ thực phẩm đầu tiên cho người gặp khó khăn tại TP HCM.
- Tân Hoàng Minh xin bỏ cọc lô đất đấu giá cao kỷ lục ở Thủ Thiêm, Những bất thường và hệ lụy với xã hội.

 

Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập