06/12/2022 lúc 02:01 (GMT+7)
Breaking News

Bắc Ninh: UBND tỉnh rà soát kế hoạch đầu tư công và điều hành ngân sách

Sáng 19/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng chủ trì hội nghị rà soát kế hoạch đầu tư công năm 2022, trung hạn 2021-2025 và điều hành ngân sách những tháng cuối năm 2022.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng chủ trì hội nghị

Hội nghị nghe lãnh đạo các ngành chức năng tỉnh báo cáo tình hình thu ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm 2022; tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến: Rà soát các khoản thu ngân sách cuối năm; rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán được giao; giải pháp đẩy mạnh tỷ lệ giải ngân đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án mang tính kết nối, dự án về môi trường...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng giao Sở Tài chính tiếp tục rà soát các nhiệm vụ chi, tham mưu đề xuất xử lý điều chuyển những nhiệm vụ chi chưa thực hiện; rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán.

Căn cứ dự toán và đánh giá khả năng thu ngân sách những tháng cuối năm, đồng chí đề nghị các ngành tiếp tục rà soát tham mưu nguồn chuyển sang chi đầu tư công, tăng mức chi hỗ trợ cho dự án cấp huyện, cấp xã; tham mưu nguồn vốn triển khai dự án đầu tư công, ưu tiên các dự án thiết yếu, trọng điểm.

Ngọc Anh
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập