28/09/2022 lúc 21:59 (GMT+7)
Breaking News

Bắc Ninh: Tăng cường phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên thuỷ sản nuôi

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tại văn bản số 2221/UBND - NN, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành và địa phương tăng cường phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên thuỷ sản nuôi.

Thời gian qua, thời tiết diễn biến phức tạp, cực đoan, làm môi trường sống thủy sinh thay đổi, khắc nghiệt hơn; trong khi hạ tầng nuôi trồng thủy sản chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất, nuôi truyền thống, quảng canh, khó kiểm soát môi trường, dịch bệnh dễ phát sinh, diễn biến phức tạp và gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Để chủ động phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên thuỷ sản nuôi, duy trì nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định, Sở Nông nghiệp và PTNT, các địa phương đẩy mạnh giám sát chủ động kịp thời cảnh báo nguy cơ xảy ra dịch bệnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, phương châm “phòng bệnh chủ động từ sớm, từ xa”.

Hướng dẫn các cơ sở, hộ dân nuôi trồng thủy sản sử dụng con giống chất lượng, đã được kiểm dịch thú y; chú trọng xử lý nước cấp, nước thải theo quy trình kỹ thuật và quản lý tốt ao nuôi. Lưu ý bổ sung vitamin, khoáng chất, sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học được phép lưu hành để tăng sức đề kháng cho động vật thủy sản và đảm bảo môi trường nuôi an toàn. Đẩy mạnh xây dựng vùng, chuỗi sản xuất thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống an toàn dịch bệnh.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức và ý thức về phòng chống dịch bệnh thủy sản cho người nuôi, đặc biệt là về chất lượng con giống, xử lý nguồn nước, lấy mẫu giám sát xét nghiệm bệnh trong cơ sở nuôi, các biện pháp tiêu độc, khử trùng và xử lý khi có dịch bệnh trong cơ sở, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh.

Thành lập các Đoàn công tác trực tiếp đến các địa bàn trọng điểm về nuôi trồng thuỷ sản, nhất là những nơi bị thiệt hại, dịch bệnh hoặc khu vực có nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi.

Ngọc Anh
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập