24/05/2022 lúc 21:46 (GMT+7)
Breaking News

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tổng kết công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều ngày 19/3, tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Chiều ngày 19/3, tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị trực tuyến do Thiếu tướng Đặng Văn Hùng – Phó Tư lệnh Quân khu, Phó Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN Quân khu chủ trì. Cùng tham dự Hội nghị có các thành viên của Hội đồng GDQP&AN Quân khu và 10 điểm cầu tại các tỉnh, thành.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thừa ủy quyền lãnh đạo UBND tỉnh, Đại tá Nguyễn Tâm Hùng – Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Ảnh: baria-vungtau.gov.vn)

Trong năm 2020, công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh đã được Hội đồng GDQP&AN tỉnh quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ, các bộ, ngành về phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố QP&AN vững chắc. Xây dựng kế hoạch công tác GDQP&AN và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn Hội đồng GDQP&AN. Bên cạnh đó, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh luôn được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, chất lượng từng bước được nâng lên.

Năm 2020, đã tổ chức 20 lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng từ 1-4; 01 lớp cho các chức sắc tôn giáo và 01 lớp cho các chủ phương tiện tàu thuyền. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về Luật biển, Luật an ninh quốc gia cho các đối tượng là ngư dân đánh bắt hải sản trên biển.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát chặt chẽ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các ngành, các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đạt được những kết quả tích cực.

Theo Dự thảo báo cáo, trong năm 2020, Hội đồng GDQP&AN các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về GDQP&AN. Bên cạnh đó, tổ chức các lớp bồi dưỡng, giáo dục, phổ biến, cập nhật kiến thức QP&AN cho các đối tượng. Đồng thời mở rộng bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng là chức sắc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Ngoài ra, tuyên truyền phổ biến kiến thức QP&AN toàn dân bằng nhiều hình thức, phương pháp với nội dung thích hợp, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cho cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Năm 2021 mở ra với nhiều cơ hội và thách thức, Hội đồng GDQP&AN tỉnh xác định phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện tốt nhằm đạt kết quả cao hơn nữa. Cụ thể là tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về công tác GDQP&AN. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai toàn diện, sâu rộng, có nề nếp, nâng cao chất lượng công tác GDQP&AN.

Thường xuyên củng cố, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng theo phân cấp, kiện toàn Hội đồng GDQP&AN các cấp, bảo đảm đúng số lượng, thành phần theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối với cấp huyện, cấp xã các trường Trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng…trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

Tăng cường triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật, phổ biến kiến thức về GDQP&AN cho giới chức sắc, tín đồ các tôn giáo, công nhân, viên chức, người lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt là tiếp tục thực hiện Đề án đào tạo giáo viên, giảng viên GDQP&AN theo Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập