Xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì về đích nông thôn mới

Thứ 6, 30/04/2021 08:04 (GMT+7)

Những ngày cuối tháng 4 lịch sử, niềm vui của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vân Hòa, huyện Ba Vì khi được tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới Thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì. Qua đánh giá, địa phương này đã đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ trình thành phố Hà Nội xem xét, phê duyệt đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Từ năm 2012, xã Vân Hòa bắt tay vào triển khai xây dựng nông thôn mới. Xã đã bám sát sự chỉ đạo của Thành phố và huyện Ba Vì, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc hiến đất làm đường, xây dựng các công trình trên địa bàn, chú trọng công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế.

Xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì về đích nông thôn mới

Trường Mầm non Vân Hòa A được xây dựng khang trang.

Tính đến tháng 4/2021, toàn xã đã huy động được tổng mức gần 305 tỷ đồng để nâng cấp, hoàn thiện các tiêu chí. Dù đời sống kinh tế còn khó khăn, nhưng toàn xã đã huy động được gần 4 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa trong nhân dân.
Sau thời gian dài tích cực triển khai, đến nay xã Vân Hòa đã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí. Trong đó, các tiêu chí hiện cơ bản đạt là: Trường học, y tế, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, hệ thống chính trị và pháp luật. Đặc biệt, địa phương không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Tại địa phương, nhiều mô hình phát triển kinh tế tại xã Vân Hòa phát huy hiệu quả. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người dân đã đạt hơn 51 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, hiện còn 39 hộ (bằng 1,4%). Trên địa bàn đã không còn nhà tạm, nhà ở dột nát…

Đến cuối năm 2020, xã Vân Hòa có 4 chủ thể với 27 sản phẩm đạt công nhận OCOP. Xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản. Tại buổi thẩm định, xã Vân Hòa đạt 96,9 điểm. Với điểm số này, xã Vân Hòa đã đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ trình thành phố Hà Nội xem xét, phê duyệt đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Như vậy, khi xã Vân Hòa được công nhận năm 2021, huyện Ba Vì có 4 xã miền núi về đích nông thôn mới.

PV

Ý kiến của bạn