TT Nghĩa Đàn (Nghệ An): Điểm sáng về sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân

Thứ 6, 07/02/2020 22:02 (GMT+7)

VNHN - Thị trấn Nghĩa Đàn được thành lập theo Nghị quyết  số 96/NQ - CP ngày 11/10/2011 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Nghĩa Hội, Nghĩa Bình, Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn. Theo đó, ngày 1/1/2012, thị trấn Nghĩa Đàn chính thức đi vào hoạt động. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của  Đảng,  chính quyền - sự đồng thuận giữa ý Đảng lòng dân Thị trấn Nghĩa đã có những bước đột phá trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xứng đáng là đơn vị trung tâm của huyện Nghĩa Đàn.                                                                                              

Trong từng giai đoạn, Đảng bộ thị trấn đã triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của cấp trên một cách kịp thời, sát đúng với điều kiện củ thể của địa phương, Đảng bộ đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng, toàn dân nhằm phát huy cao độ sức mạnh phong trào cách mạng, sức mạnh của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân “Dân tin Đảng - Đảng vì dân đó là sức mạnh nội lực quý báu giúp thị trấn Nghĩa Đàn vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng quê  hương ấm no, giàu  mạnh” đó chính là nguyên nhân thành công của địa phương trên con đường phát triển trong suốt những năm qua.

TT Nghĩa Đàn (Nghệ An):   Điểm sáng về sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân

Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang  - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ thị trấn Nghĩa Đàn.

Phát triển kinh tế để xây dựng thị trấn Nghĩa Đàn phát triển bền vững luôn được Đảng bộ nơi đây coi là một nhiệm vụ trọng tâm. Với quyết tâm đó, nhiều năm qua, Đảng bộ và các tổ chức cơ sở Đảng đã bám sát: các Nghị quyết của cấp trên, tình hình thực tiễn tại địa phương để xây dựng các giải pháp thích hợp.

Từ sự thay đổi đó đã tạo nên một diện mạo thị trấn Nghĩa Đàn giàu mạnh, văn minh hiện ra trước mắt chúng tôi, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ, nhu cầu vật chất, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được địa phương quan tâm, chú trọng, quốc phòng - an ninh ổn định.

TT Nghĩa Đàn (Nghệ An):   Điểm sáng về sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân

Lãnh đạo thị trấn trao quyết định Chi ủy, ban cán sự, ban công tác mặt trận khối Tân Hòa

Năm 2020 là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nhiệm vụ trọng tâm  đó là tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023,  Đại hội Đảng bộ khoá III nhiệm kỳ 2020 - 2025,  tiến tới bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, thị trấn Nghĩa Đàn đặt ra chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm phấn đấu đạt: 11,36%. Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh) phấn đấu đạt: 346.228 triệu đồng. Tổng giá trị sản xuất (giá hiện hành) phấn đấu đạt: 470.953 triệu đồng.

          Trong đó: Nông- Lâm - Ngư nghiệp (giá so sánh): 45.796 triệu đồng. Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản: 165.686  triệu đồng. Dịch vụ -Thương mại: 134.746 triệu đồng. Tổng giá trị sản xuất tăng thêm (giá hiện hành) phấn đấu đạt: 204.746 triệu đồng. Trong đó: Nông - lâm - ngư nghiệp: 31.570 triệu đồng. Công nghiệp- xây dựng: 69.909 triệu đồng. Dịch vụ - thương mại: 103.267 triệu đồng.  Cơ cấu kinh tế: Nông lâm, ngư nghiệp đạt 15,42 %; Công nghiệp - xây dựng đạt  34,14 %; Dịch vụ - thương mại đạt50,44 %.Giá trị gia tăng bình quân đầu người phấn đấu đạt 35.710.000 đồng.

 

TT Nghĩa Đàn (Nghệ An):   Điểm sáng về sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân

TT Nghĩa Đàn (Nghệ An):   Điểm sáng về sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân

TT Nghĩa Đàn (Nghệ An):   Điểm sáng về sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân

Một số hình ảnh tại giải bóng chuyền công - nông - binh.

Những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân thị trấn Nghĩa Đàn đạt được là rất đáng trân trọng. Hy vọng với những kết quả đạt được, thị trấn sẽ tiếp tục có những giải pháp mới mang tính đột phá, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc những mục tiêu kinh tê - xã hội năm 2020.

Nhật Quang

Ý kiến của bạn