Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII

Thứ 6, 07/02/2020 13:02 (GMT+7)

VNHN - Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã họp sáng nay 7-2  tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Đại hội XIII của Đảng dự kiến diễn ra vào tháng 1-2021.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước  chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện.

Tham dự cuộc họp có các thành viên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng các thành viên Tiểu ban và Thường trực Tổ Biên tập.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII dự kiến diễn ra vào tháng 1-2021, thời điểm kỷ niệm 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng (2030), 100 năm ngày thành lập Nước (2045).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước  chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII

Quang cảnh phiên họp

Đại hội XIII sẽ đánh một dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân. Việc chuẩn bị các văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần được tiến hành một cách khoa học, chu đáo, bảo đảm sự thành công của Đại hội.

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) diễn ra đầu tháng 10-2018, Trung ương Đảng đã quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng, gồm:

Tiểu ban Văn kiện do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban. Tiểu ban Kinh tế - Xã hội do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng tiểu ban. Tiểu ban Điều lệ Đảng do Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Trưởng tiểu ban. Tiểu ban Nhân sự do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban. Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm Trưởng tiểu ban

Theo TTXVN

Ý kiến của bạn