Tiên Du - Bắc Ninh: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Thứ 3, 17/12/2019 09:12 (GMT+7)

VNHN - Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, Tiên Du là một trong những địa phương đi đầu của tỉnh Bắc Ninh về xây dựng nông thôn mới (NTM). Đặc biệt, Huyện ủy, UBND huyện Tiên Du đã luôn chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí nhằm hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện đời sống người dân cùng quá trình xây dựng NTM.

Tiên Du - Bắc Ninh: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Diện mạo huyện Tiên Du đang ngày một khởi sắc cùng quá trình xây dựng NTM 

Tính đến đầu năm 2019, sau gần 8 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, huyện Tiên Du đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, thể hiện qua hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển: Hệ thống giao thông trên địa bàn được nhựa hóa, bê tông hóa 100%, đảm bảo kết nối thông suốt từ trung tâm huyện tới các xã, từ trung tâm xã tới các thôn, xóm. Hệ thống thủy lợi kết nối đồng bộ, đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất và dân sinh. Hệ thống điện đảm bảo kỹ thuật của cả hệ thống; 100% số trường học các cấp học đạt chuẩn quốc gia;100% số xã, thôn có cơ sở văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn và 100% xã được đầu tư xây dựng Trạm y tế theo quy định ngành. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 70 triệu đồng/người/năm. Tiên Du đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2016. Việc hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM đã góp phần làm thay đổi diện mạo của quê hương Tiên Du, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Để có được những kết quả trên, hàng năm, Huyện ủy, UBND huyện Tiên Du đã thường xuyên chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực quản lý đầu tư công, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh và các văn bản hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính liên quan tới công tác tăng cường quản lý đầu tư vốn Ngân sách Nhà nước.

Tiên Du - Bắc Ninh: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
Nông dân huyện Tiên Du tích cực sản xuất, xây dựng NTM 

Với việc xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng, năm 2011 Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Du đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 30-NQ/HU về xây dựng NTM. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các cơ quan chuyên môn từ huyện tới cơ sở, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn cùng tham gia xây dựng NTM. Bên cạnh đó, UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, Văn phòng điều phối NTM cấp huyện và chỉ đạo thành lập Ban quản lý xây dựng NTM cấp xã; chỉ đạo thực hiện xã điểm, từ đó rút kinh nghiệm trong chỉ đạo các xã tiếp theo thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM. Đồng thời, các cấp, các ngành trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động và tổ chức lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư xây dựng NTM. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được nâng cấp, diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay, kinh tế - văn hóa - xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Tính đến đầu tháng 5/2019, huyện Tiên Du đã thực hiện đầu tư gần 847 tỷ đồng để xây dựng 92 công trình hạ tầng nông thôn phục vụ xây dựng NTM. Trong đó lĩnh vực giáo dục đang triển khai 24 công trình, dự án với tổng mức đầu tư hơn 390 tỷ đồng ở thị trấn Lim và các xã Phật Tích, Hoàn Sơn, Minh Đạo, Tri Phương, Hiên Vân, Liên Bão, Việt Đoàn, Nội Duệ và Phú Lâm. Các lĩnh vực hạ tầng khác triển khai 68 công trình, dự án, tổng mức đầu tư hơn 455,64 tỷ đồng (32 công trình giao thông nông thôn, 19 nhà, trung tâm văn hóa các thôn, xã...

Tiên Du - Bắc Ninh: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Với phương châm “Xây dựng NTM có bắt đầu nhưng không có kết thúc”, sau khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2016, UBND huyện Tiên Du đã xây dựng Kế hoạch số 1080/KH-UBND ngày 04/10/2017, với những nội dung cụ thể nhằm nâng cao các tiêu chí đã đạt được. Theo đó, huyện Tiên Du đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với phát triển đô thị theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước  được hiện đại hóa. Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí cấp xã, huyện NTM với phương châm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn theo định hướng bền vững.

Những kết quả đạt được trong xây dựng NTM chính là sự ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện trong suốt gần 8 năm qua. Thời gian tới, Tiên Du cần đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng NTM theo hướng toàn diện, hiệu quả, kiểu mẫu; qua đó không ngừng nâng cao chất lượng đời sống người dân để các tầng lớp nhân dân vừa là chủ thể xây dựng, vừa là chủ thể thụ hưởng những thành quả xây dựng NTM./.

Hùng Dũng

Ý kiến của bạn