Thị xã Sơn Tây: Hội nhập và phát triển

Thứ 2, 03/05/2021 19:05 (GMT+7)

Thị xã Sơn Tây đã và đang huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo được bước đột phá, sớm đưa thị xã Sơn Tây trở thành đô thị loại II. Hiện nay, Thị ủy Sơn Tây đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2020, thị xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất đạt 9,9%, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 441 tỷ đồng, bằng 101,4% dự toán thành phố giao.

Thị xã đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Lãnh đạo Thị xã đã quán triệt, làm sâu sắc hơn nhận thức của toàn Đảng bộ và nhân dân về vị trí chiến lược quốc phòng, tiềm năng giàu có về văn hóa, lịch sử, di tích lịch sử, cảnh quan tự nhiên; phải khơi dậy trong toàn Đảng bộ ý chí khát vọng làm giàu, làm đẹp cho Sơn Tây… Trong đó, coi giá trị văn hóa, con người là nguồn động lực nội sinh quan trọng bậc nhất để phát triển nhanh và bền vững của Sơn Tây, xứng danh là vùng đất hai Vua, địa linh nhân kiệt.

Thị xã Sơn Tây: Hội nhập và phát triển

Thị xã Sơn Tây - Đô thị Xứ Đoài.

Thị xã Sơn Tây đã được định hướng là một trong năm đô thị vệ tinh của Thủ đô, là đô thị văn hóa, lịch sử, du lịch, nghỉ dưỡng. Do vậy Thị ủy tập trung chỉ đạo phát triển lấy trọng tâm là khu bảo tồn Thành cổ Sơn Tây, Làng cổ Đường Lâm, hồ Xuân Khanh, hồ Đồng Mô... để lan tỏa. Thị xã phải huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo được bước đột phá, sớm đưa thị xã Sơn Tây trở thành đô thị loại II.

Trước mắt, Sơn Tây tập trung quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng cho sản xuất, thương mại, dịch vụ như: Khu công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề, trung tâm thương mại vùng, hệ thống chợ; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp sạch; tích cực tổ chức các sự kiện phát triển thương mại, du lịch…, tạo ra phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ…

Thị xã Sơn Tây quyết tâm thực hiện mục tiêu hoàn thiện công tác quy hoạch để thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, gắn với bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; giữ vững ổn Sơn Tây tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị; xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Bên cạnh đó Thị ủy Sơn Tây sẽ đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tương xứng với nhiệm vụ; khơi dậy trong Đảng bộ khát vọng xây dựng thị xã Sơn Tây trở thành một cực tăng trưởng, một trung tâm lớn về du lịch của Thủ đô…
 

Việt Phương

Ý kiến của bạn