Thành phố Nam Định nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch

Thứ 3, 23/03/2021 21:03 (GMT+7)

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch đô thị là mấu chốt quan trọng góp phần phát triển đô thị bền vững và hiện đại.

Xác định được tầm quan trọng ấy, thời gian qua, thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) đã tập trung thực hiện công tác quy hoạch tổng thể về cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội, tạo tiền đề để triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch chi tiết, làm nền tảng cho sự phát triển mọi mặt của thành phố.

Một góc Khu đô thị Dệt May, thành phố Nam Định

Thời gian qua, Thành uỷ, HÐND, UBND thành phố đã quyết liệt tập trung chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị và các phòng chức năng; phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng đôn đốc đơn vị tư vấn thực hiện và hoàn thành đồ án Quy hoạch chung thành phố Nam Ðịnh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt tại Quyết định số 1422/QÐ-TTg ngày 17-9-2020.

Trên cơ sở đó tỉnh và thành phố chỉ đạo triển khai xây dựng các quy hoạch phân khu và thực hiện các dự án phát triển đô thị. Thành phố đã hoàn thành điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu các phường Lộc Vượng, Lộc Hạ, Thống Nhất; lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết một số khu đô thị: Phú Ốc, Lộc Vượng; khu tái định cư Liên Hà 1 và đường Lưu Hữu Phước và thực hiện điều chỉnh một số quy hoạch không còn phù hợp với điều kiện phát triển thực tế như: điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Cửa Bắc (khu vực xung quanh vòng xuyến đài phun nước đường Ðông A); hoàn thành các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của xã Nam Vân, khu tái định cư phường Lộc Vượng (khu vực Trường Ðại học Lương Thế Vinh); điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Phan Ðình Phùng.

Năm 2021, thành phố Nam Ðịnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 119/QÐ-UBND ngày 14-1-2021 phê duyệt kế hoạch lập điều chỉnh quy hoạch phân khu trên địa bàn theo Quyết định số 1422/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo Quyết định số 119/QÐ-UBND trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024, thành phố Nam Ðịnh sẽ chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc lập, xin ý kiến các sở, ngành thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 5 đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu. Ðể đảm bảo chất lượng các đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu được giao, UBND thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, các sở, ngành chức năng của tỉnh, chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị chủ trì triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng.  

Trong năm 2021, để tiếp tục tạo đột phá về phát triển hạ tầng đô thị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh khóa XX; Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành phố Nam Ðịnh chủ trương: thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động các nguồn lực tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; tăng cường quản lý đô thị; tập trung xây dựng thành phố văn minh, hiện đại gắn với đô thị thông minh...

Ngay từ đầu năm trong các chương trình công tác trọng tâm năm 2021, được ban hành thành phố Nam Ðịnh hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Ðịnh 2021-2025 của Tỉnh ủy và dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của UBND tỉnh; Lập quy hoạch sử dụng đất thành phố Nam Ðịnh thời kỳ 2021-2030. Hoàn thành kế hoạch xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về “Nâng cao năng lực quản lý đô thị, trọng tâm là trật tự xây dựng đô thị, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị thành phố Nam Ðịnh giai đoạn 2021-2025”.

Ngoài ra, UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý Nhà nước về quản lý quy hoạch kiến trúc và xây dựng. Hoàn thành rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các phường, xã trên địa bàn thành phố theo Ðiều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Ðịnh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt….

Hữu Nam

Ý kiến của bạn