Thành phố Hoà Bình: Cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

Chủ nhật, 06/06/2021 18:06 (GMT+7)

Dù dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, nhưng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn thành phố Hoà Bình đã diễn ra thành công, an toàn, đúng pháp luật.

Cuộc bầu cử đã đạt được yêu cầu đề ra: đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Điều quan trọng là đã lựa chọn được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trụ sở HĐND - UBND thành phố Hoà Bình.

Đúng 7 giờ 00 phút, 100% các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố đã tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, một số tổ bầu cử đã tổ chức khai mạc sớm hơn. Lễ khai mạc được diễn ra trang trọng, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 đúng quy định. Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân trong không khí háo hức, phấn khởi của đông đảo quần chúng nhân dân.

Sau Lễ khai mạc cử tri đã nhận phiếu và bắt đầu bỏ phiếu, đến 19 giờ cùng ngày 100% tổ bầu cử trên địa bàn thành phố tuyên bố kết thúc cuộc bầu cử. Tổng số cử tri toàn thành phố đã đi bầu là 99.408/99.538 cử tri, đạt tỷ lệ cao 99,87%. Trong đó có: 10/19 phường, xã, 123/137 tổ bầu cử đã có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu. Thành phố Hoà Bình đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh, thành phố và cấp xã; số đại biểu trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao (cao nhất là trên 90%; thấp nhất là 52%).

Về kết quả bầu đại biểu Quốc hội, số đại biểu được bầu là 03 đại biểu, đảm bảo cơ cấu, thành phần. Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp: 09 đại biểu HĐND tỉnh, 33 đại biểu HĐND thành phố, 405 đại biểu HĐND phường, xã đều đảm bảo về cơ cấu, thành phần.

Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong ngày bầu cử được thực hiện nghiêm, đúng quy định; các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ bầu cử được đáp ứng đầy đủ.

Cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, đúng luật, dân chủ, an toàn và nghiêm túc là do thành phố Hoà Bình đã làm tốt công tác chuẩn bị, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Các cấp, các ngành, đặc biệt là Uỷ ban bầu cử đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về công tác bầu cử đảm bảo đúng thời gian quy định.Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử từ thành phố đến phường, xã đảm bảo đúng thành phần và thời gian theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, tổ chức tập huấn, trưng tập cán bộ xuống cơ sở triển khai công tác bầu cử, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật, lập và niêm yết danh sách cử tri, tổ chức hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử. Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững.

Ngày 19/5/2021, tại phường Đồng Tiến, BCĐ, UBBC TP Hòa Bình đã tổ chức diễn tập bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Thành phố đã chú trọng công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra phát hiện và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. Theo đó, các tổ chức, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các xóm, tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động trong nhân dân dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, kết hợp các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri.

Từ thời điểm triển khai công tác bầu cử, Ban Chỉ đạo, Uỷ ban bầu cử các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể liên quan đã kiểm tra, giám sát việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện Luật bầu cử, tiến độ triển khai bầu cử theo kế hoạch của UBBC các cấp.

Sáng ngày 1/6/2021, Uỷ Ban bầu cử thành phố Hoà Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại hội nghị, đã có 48 tập thể và 88 cá nhân được chủ tịch UBND thành phố Bùi Quang Điệp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử được khen thưởng.

Tin rằng những đại biểu ưu tú đã được bầu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nền kinh tế của đất nước sẽ ngày càng phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.

Trần Hiếu

Ý kiến của bạn