Thành phố Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP năm 2021

Thứ 4, 05/05/2021 20:05 (GMT+7)

Vừa qua, đồng chí Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký ban hành Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 28-4-2021 về thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo quyết định, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền- Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội là Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình OCOP thành phố. Đồng chí Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội là Phó Trưởng ban. Các lãnh đạo các sở, ngành thành phố là Ủy viên Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2021 trên địa bàn thành phố.

Thành phố Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP năm 2021

Bên cạnh đó Ban chỉ đạo sẽ giúp UBND thành phố tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nội dung Chương trình OCOP theo đúng quy định; quyết định các chủ trương, cơ chế, chính sách trong việc triển khai các dự án, hạng mục thuộc Chương trình OCOP; trình UBND thành phố thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố; ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố; quyết định cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp thành phố theo đúng quy định; lựa chọn, đề xuất các sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP quốc gia. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo giúp UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá hoạt động của các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Từ đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP thành phố. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội là cơ quan giúp việc chuyên trách. Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan quyết định đơn vị, cá nhân giúp việc thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP thành phố theo lĩnh vực được phân công theo dõi.
 

Việt Linh

Ý kiến của bạn