Thành phố Hà Nội sôi nổi các công việc cho cuộc bầu cử

Thứ 3, 13/04/2021 12:04 (GMT+7)

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội cho biết, Ủy ban Bầu cử thành phố đã bàn giao 72 hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và 188 hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho Ủy ban MTTQ thành phố. Trong số hồ sơ nêu trên, tính đến ngày 2-4, có sáu người ứng cử ĐBQH khóa XV có đơn xin rút và 11 người có đơn xin rút hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố.

Thành phố Hà Nội sôi nổi các công việc cho cuộc bầu cử

Trong tổng số 2.060 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện có 41 người có đơn xin rút; trong tổng số 21.399 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã có 121 người có đơn xin rút. Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, có tổng số 19.261 người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm nơi cư trú trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đã thực hiện đúng quy trình các bước, bảo đảm đúng luật và văn bản hướng dẫn. Đặc biệt, mỗi bước trong công tác bầu cử đều được thực hiện đúng quy trình, tiến độ về thời gian. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ các cấp thành phố đã kịp thời giám sát việc giới thiệu người ứng cử, bảo đảm công bằng, dân chủ, lựa chọn người đủ đức, đủ tài tham gia ứng cử.
 

PV

Ý kiến của bạn