Thanh Hoá: Thực hiện “mục tiêu kép” trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021

Chủ nhật, 20/06/2021 23:06 (GMT+7)

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Thanh Hoá có nhiều chuyển biến tích cực với mức tăng trưởng khá cao so với cả nước và khu vực Bắc Trung Bộ, trong bối cảnh bị ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19.

Thanh Hoá: Thực hiện “mục tiêu kép” trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021

Thanh Hoá: Thực hiện “mục tiêu kép” trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021

Những tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn với quyết tâm rất cao và đã thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép", đó là: Vừa kiểm soát và khống chế cơ bản thành công đại dịch Covid-19, vừa tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh Hoá: Thực hiện “mục tiêu kép” trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn - Tổ hợp lọc hóa dầu lớn nhất Việt Nam

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh vẫn cơ bản giữ được ổn định và có một số lĩnh vực có bước phát triển nổi bật, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 8,66%, cao nhất các tỉnh Bắc Trung Bộ và đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố. Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định và khá toàn diện; năng suất lúa ước đạt 66,8 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay. Đã khống chế được dịch tả lợn Châu Phi, cúm A/H5N6 và cơ bản ngăn chặn được đà lây lan của bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò.... Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh; Các ngành dịch vụ tiếp tục duy trì tăng trưởng khá; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 15.665 tỷ đồng, bằng 59% dự toán năm và tăng 3,3% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm và đạt được kết quả tương đối tích cực. Công tác phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm; đã thành lập mới 1.163 doanh nghiệp, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực Văn hóa - xã hội, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện; việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Cùng với cả nước, tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, có  tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước tới nay, cuộc bầu cử diễn ra theo đúng quy định...

Thanh Hoá: Thực hiện “mục tiêu kép” trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021

Mô hình nuôi trồng thủy hải sản đem lại giá trị kinh tế cao tại các địa phương

Các hoạt động thương mại dịch vụ cũng được mở rộng và phát triển đa dạng có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Những mặt hàng thiết yếu được cung ứng đầy đủ, kịp thời phục vụ cho sản xuất và đời sống Nhân dân. Công tác quản lý thị trường, giá cả, phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại được tăng cường. Việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công được thực hiện chặt chẽ và hiệu quả. Hoạt động kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các công trình, dự án được chú trọng, đặc biệt là công trình trọng điểm của tỉnh. Ngoài ra, công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, tạo việc làm cũng được tỉnh quan tâm chỉ đạo và có chuyển biến tích cực; hoạt động cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh.

Thanh Hoá: Thực hiện “mục tiêu kép” trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021

Ứng dụng mô hình nhà lưới, nhà màng vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Về công tác phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Thanh Hóa luôn nhận thức sâu sắc trong công tác phòng chống dịch Covid phải phòng, chống từ sớm, từ xa. Trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, tỉnh luôn xác định không chủ quan, thỏa mãn, không lơ là, mất cảnh giác, đồng thời thể hiện tinh thần tương thân, tương ái hỗ trợ với các tỉnh, thành phố trong cả nước phòng chống dịch, để bảo vệ vững chắc những thành trì mà tỉnh đang có.

Tuy nhiên, vẫn còn một số lĩnh vực phát triển chưa đáp ứng yêu cầu đề ra như công tác lập Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; việc triển khai các dự án, đặc biệt là dự án trọng điểm chậm so với tiến độ; chất lượng và giá trị gia tăng trong nông nghiệp còn thấp; tình hình cháy rừng diễn ra phức tạp; sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của một số doanh nghiệp gặp khó khăn (bia, chế biến cao su, gạch không nung...); nợ đọng thuế còn lớn...

Trong thời gian tới tỉnh Thanh Hoá sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt “mục tiêu kép” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; chủ động xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó với mọi tình huống. Tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX…

Tin rằng, với sự đoàn kết nhất trí, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cùng với những nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong triển khai các giải pháp, tỉnh Thanh Hoá sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2021./.

Hải Nam - Hoàng Trang

Ý kiến của bạn