Thái Nguyên: Tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả

Thứ 5, 25/11/2021 11:11 (GMT+7)

Như các địa phương khác trong cả nước, Thái Nguyên cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Song, nhờ quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp, Thái Nguyên đã lọt vào top đầu các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cho đến thời điểm này. 

Thái Nguyên: Tiếp tục thúc đẩy giải  ngân vốn đầu tư công hiệu quả

Trung tâm thành phố Thái Nguyên.

Thái Nguyên  được coi là đầu tàu tiên phong về phát triển kinh tế xã hội của vùng trung du và miền núi phía Bắc, là tỉnh dẫn đầu vùng về quy mô kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách nhà nước và xuất khẩu; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Mặc dù bối cảnh thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội và tâm lý, đời sống của nhân dân, đặc biệt tác động lớn đến hoạt động xuất khẩu và các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ qua 10 tháng của năm 2021, số vốn đầu tư công đã giải ngân trên địa bàn tỉnh là 3.161 tỷ đồng, đạt 59% tổng vốn được giao cả năm (so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ này thấp hơn 4%). Trong khi đó, mục tiêu của tỉnh đề ra là giải ngân đạt 100% kế hoạch theo chỉ đạo của Trung ương. 

Năm 2021, tổng số vốn đầu tư công của tỉnh là gần 5.467 tỷ đồng. Trong đó, vốn kế hoạch năm trước được kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định là 238 tỷ đồng, còn lại là vốn kế hoạch năm nay. Theo dự ước của Kho bạc Nhà nước tỉnh, đến cuối tháng 11, tổng số vốn giải ngân của toàn tỉnh sẽ đạt 3.817 tỷ đồng (trong đó có 135 tỷ đồng vốn kế hoạch năm trước), bằng 70% kế hoạch cả năm. Như vậy, nếu muốn hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, trong 1 tháng còn lại của năm, số vốn Thái Nguyên cần giải ngân vẫn rất lớn.

Giải ngân vốn đầu tư công được xác định là phần quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2021, tuy nhiên dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trong nhiều tháng qua, khiến nhiều nhà thầu ngoài tỉnh (ở vùng có dịch) không thể tăng cường được thiết bị, nhân lực, nguyên vật liệu để triển khai công việc hoặc khi vào tỉnh phải thực hiện các biện pháp cách ly tập trung, tổ chức lại dây chuyền sản xuất, cách thức triển khai công việc để đảm bảo yêu cầu phòng dịch. Bên cạnh đó, không ít nhà thầu còn bị suy giảm năng lực tài chính vì dịch COVID-19 và giá nguyên vật liệu (sắt, thép, xăng, dầu) tăng cao. Cùng với đó, một số dự án tiếp tục gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB); có những dự án, chủ đầu tư đang trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán… Những điều này đã khiến nhiều dự án bị chậm tiến độ.

Theo ông Ngô Mạnh Cường, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh: Năm nay, đơn vị  triển khai 8 dự án, với tổng nguồn vốn được phân bổ 451 tỷ đồng. Trong đó, có 3 dự án chuyển tiếp, 3 dự án khởi công mới và 2 dự án chuẩn bị đầu tư. Đến thời điểm cuối tháng 10, Ban đã giải ngân được 70% tổng nguồn vốn được giao (316/451 tỷ đồng). Tuy nhiên, trong số này, vẫn có dự án, tỷ lệ giải ngân mới đạt 21,6%. Nguyên nhân là do công tác GPMB chậm. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp đã và đang triển khai, chúng tôi quyết tâm hoàn thành việc giải ngân theo đúng kế hoạch cả năm.

Bên cạnh những công trình được cho là chắc chắn sẽ hoàn thành kế hoạch giải ngân, còn một số dự án đang phải chờ Trung ương có văn bản chính thức chấp thuận việc điều chỉnh giảm nguồn vốn theo đề xuất của tỉnh.

Cụ thể, theo Công văn số 4109/UBND-TH ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Thái Nguyên xin điều chuyển giảm kế hoạch vốn nước ngoài với tổng số tiền là 249,8/593,9 tỷ đồng đối với 3 dự án: Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, Phát triển tổng hợp đô thị động lực (T.P Thái Nguyên) và Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thái Nguyên.

Theo đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, sở dĩ đơn vị phải xin điều chỉnh giảm vốn là do có gói thầu trong dự án chậm nhận được thỏa thuận khung từ Trung ương; có gói thầu khối lượng thi công thực tế giảm hơn so với dự kiến ban đầu. Cùng với đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhà thầu khó khăn trong việc di chuyển. Cùng với xin được chấp thuận điều chỉnh giảm, Sở cũng nỗ lực để giải ngân hết nguồn vốn còn lại.

Có thể nói, để việc giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch được giao, rất cần những giải pháp quyết liệt, trước hết là từ các chủ đầu tư, cũng như sự phối hợp hiệu quả của các sở, ngành liên quan và giữa chủ đầu tư với chính quyền các địa phương, nhất là trong công tác bồi thường GPMB.

Theo đại diện nhiều chủ đầu tư, thời gian còn lại của năm, các đơn vị đều đang nêu cao tinh thần quyết tâm và thái độ làm việc của toàn thể cán bộ, nhân viên cũng như các nhà thầu; xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện, giải ngân chi tiết cho từng dự án, từng gói thầu, nhà thầu để làm cơ sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc... 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, đơn vị liên quan; Các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, hồ sơ thanh toán đối với khối lượng của dự án và gửi hồ sơ, trực tiếp làm việc với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo đúng quy định. Đối với nguồn vốn 30% ngân sách tỉnh phân cấp cho cấp huyện giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn 30% ngân sách tỉnh phân cấp cho cấp huyện, đảm bảo hoàn thành tỷ lệ cao nhất theo kế hoạch được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng giao Giám đốc các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, các chủ đầu tư dự án và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có giải pháp cụ thể khắc phục các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ trong giải ngân vốn. Bên cạnh đó cũng lưu ý: Đẩy mạnh giải ngân đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình các dự án, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên  cũng khẳng định: Kết quả thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 được xem là tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu địa phương, đơn vị và chủ đầu tư dự án trong năm 2021.

CQĐD miền núi phía Bắc

Ý kiến của bạn