Thái Nguyên duyệt đầu tư KĐT xanh Phổ Yên, hoàn thành vào cuối năm 2025

Thứ 5, 09/12/2021 16:12 (GMT+7)

UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị xanh Phổ Yên, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên duyệt đầu tư KĐT xanh Phổ Yên, hoàn thành vào cuối năm 2025

Mục tiêu dự án nhằm tạo ra một KĐT mới đáp ứng nhu cầu phát triển chỉnh trang đô thị và nhà ở trong khu vực, nâng cao giá trị sử dụng đất, góp phần tăng trưởng kinh tế và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Dự án có quy mô sử dụng trên 11,13ha. Cụ thể, dự án bao gồm đất ở là 42.877,18 m2, đất cơ quan là 2.030,34 m2, đất công cộng là 3.423,73 m2, đất cây xanh, mặt nước là 17.493,53 m2, đất hạ tầng kỹ thuật là 4.069,43 m2 và đất giao thông là 41.455,31 m2. 

Bên cạnh đó, dự án dành hơn 9.010 m2 diện tích đất để phục vụ phát triển nhà ở xã hội. Dự kiến, quy mô kiến trúc của dự án sẽ được xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo đồ án quy hoạch chi tiết đã được duyệt. Quy mô kiến trúc bao gồm các hạng mục như các công trình nhà ở có mặt tiền tiếp giáp các tuyến đường khu vực cấp đô thị, các tuyến đường cảnh quan chính và công trình thương mại dịch vụ theo quy hoạch được phê duyệt.

Thái Nguyên duyệt đầu tư KĐT xanh Phổ Yên, hoàn thành vào cuối năm 2025

Thị xã Phổ Yên.

Tổng chi phí thực hiện dự án là 196,207 tỷ đồng, chi phí này không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án phải huy động nguồn vốn hợp pháp để thực hiện theo quy định. Vốn đầu tư của dự án nêu trên chỉ là dự kiến, không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án.

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến đến hết quý IV/2025. Thời gian hoạt động là 50 năm từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất.

Sau khi đầu tư các công trình hạ tầng, nhà đầu tư sẽ chuyển giao cho UBND thị xã Phổ Yên quản lý theo quy định. Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về chất lượng và bảo hành đối với công trình chuyển giao theo quy định của pháp luật. Đối với diện tích đất để bố trí tái định cư, diện tích đất dành cho phát triển nhà ở xã hội, sau khi hoàn thành đầu tư hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt, nhà đầu tư sẽ chuyển giao cho UBND thị xã Phổ Yên theo quy định.

CQĐD miền núi phía Bắc

Ý kiến của bạn