Thái Nguyên: Công tác xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực

Thứ 4, 13/10/2021 10:10 (GMT+7)

Phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020, trong 9 tháng đầu năm 2021 tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên đã quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện hiệu quả các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhờ đó công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống, thu nhập người dân không ngừng nâng lên.

Thái Nguyên: Công tác xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực

Cánh đồng lúa vàng bội thu.

Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh Thái Nguyên thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được các ngành, các địa phương quan tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện, trong đó đã xây dựng nhiều chuyên mục, chuyên đề, ấn phẩm báo chí, tin bài, phóng sự… để thông tin, phổ biến kịp thời những chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh về xây dựng nông thôn mới, phản ánh các hoạt động nổi bật, những kinh nghiệm thiết thực trong sản xuất và đời sống của người dân, khuyến khích áp dụng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế, xây dựng và phát huy liên kết chuỗi trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững tại các địa phương. Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Thái Nguyên chung sức xây dựng NTM” và các phong trào thi đua nhằm xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn an ninh, trật tự tại cộng đồng, khu dân cư… được triển khai sâu rộng, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thu hút sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và người dân tham gia.

Thái Nguyên: Công tác xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực

Cây chè là cây công nghiệp mũi nhọn góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng Nông thôn mới ở Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho địa phương, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, UBND tỉnh Thái Nguyên đã huy động và phát huy tốt các nguồn vốn đầu tư để tập trung phát triển hạ tầng nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Kết quả trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh có 102/137 xã đạt chuẩn NTM đạt tỷ lệ 75%, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả rà soát 35 xã chưa đạt chuẩn theo bộ tiêu chí giai đoạn 2017-2020, trong đó có 12 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 34%, đạt từ 10-14 tiêu chí có 23 xã, chiếm tỷ lệ 66%.

Thái Nguyên: Công tác xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực

Huyện Võ Nhai đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp toàn diện.

Trong năm 2021, toàn tỉnh Thái Nguyên có 7 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và đã đạt 14/19 tiêu chí trở lên, 8 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong đó: có 02 xã đạt 18 tiêu chí, 01 xã đạt 17 tiêu chí, 01 xã đạt 16 tiêu chí, 01 xã đạt 14 tiêu chí, 01 xã đạt 13 tiêu chí, 01 xã đạt 12 tiêu chí và 01 xã đạt 10 tiêu chí. Các xã này đang tích cực xây dựng hoàn thành các tiêu chí để lập hồ sơ, thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt công nhận theo quy định.

Thái Nguyên: Công tác xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực

Nhờ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hệ thống đường trục xóm, liên xóm, ngõ xóm và đường trục chính nội đồng tại Thái Nguyên đều được đầu tư, nâng cấp, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2021 và củng cố, nâng cao chất lượng các xã đã được công nhận đạt chuẩn trên địa bàn, tỉnh Thái Nguyên cũng đã tập trung nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở và đạt được nhưng kết quả to lớn, toàn diện. Toàn tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp được 10.794km đường giao thông nông thôn (trong đó: xây mới 5.378km; cải tạo, nâng cấp 5.416km), chất lượng đường giao thông ngày càng được nâng cao và khá đồng bộ, bề rộng mặt đường được mở rộng, nhiều tuyến đường đã có đầy đủ vỉa hè, rãnh thoát nước, đèn chiếu sáng, biển tên đường, biển báo giao thông, trồng hoa, cây xanh. Hệ thống lưới điện trung ấp, hạ áp đã được đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định cho người dân khu vực nông thôn… Nhờ đó, diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới theo hướng khang trang, hiện đại, đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Thái Nguyên.

Trong những tháng còn lại của năm 2021, để hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng nông thôn mới đã đề ra, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó các Sở, ngành của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động, tích cực làm việc với UBND cấp huyện thống nhất chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM năm 2021 do ngành phụ trách đảm bảo rõ mục tiêu, rõ việc, sát với điều kiện thực tiễn, báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương. Đối với các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ sử dụng, giải ngân các nguồn vốn đã cấp năm 2021 đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát và có văn bản cam kết về tiến độ, kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2021 tại địa phương theo kế hoạch đề ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt đảm bảo tiến độ cam kết.

Vũ Đạt

Ý kiến của bạn