Sơn La: Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 2019-2021

Thứ 3, 19/10/2021 20:10 (GMT+7)

Ngày 18/10/2021, Trường Chính trị tỉnh Sơn La tổ chức bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K70.B28, khóa học 2019-2021. Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Lê Hồng Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Lễ trao Bằng tốt nghiệp lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K70.B28, khoá 2019-2021

Lớp cao cấp lý luận chính trị K70.B28, khoá học 2019-2021 có tổng 89 học viên, là các cán bộ, công chức quản lý cấp phòng tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La. Kết thúc khoá học 100% học viên được cấp Bằng tốt nghiệp; trong đó, có 09 học viên được xếp loại giỏi, 77 học viên xếp loại khá và 03 học viên xếp loại trung bình.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuyển trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên.

Tham gia khóa học, các học viên đã được nghiên cứu và tiếp thu các chuyên đề gồm: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin; các vấn đề cơ bản của Đảng và lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản của hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội; nghiệp vụ, công tác Đảng ở cơ sở; kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; tình hình nhiệm vụ của ngành, địa phương và nghiên cứu thực tiễn… 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Lê Hồng Phong đã ghi nhận kết quả của các học viên trong suốt quá trình nghiên cứu, học tập. Đồng thời, đồng chí Lê Hồng Phong cũng đề nghị các học viên sau khi tốt nghiệp cần nghiên cứu, áp dụng có hiệu quả các kiến thức đã học trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị công tác./.

Thiên Hương

Ý kiến của bạn