Sóc Trăng: Xác định mục tiêu và nhiệm vụ phát triển trong năm 2021

Chủ nhật, 21/02/2021 16:02 (GMT+7)

Sau thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, tỉnh Sóc Trăng đã đề ra mục tiêu , định hướng, giải pháp để đưa tỉnh tiếp tục vươn lên phát triển nhanh và bền vững. Năm 2020, đánh dấu sự phát triển của tỉnh trên nhiều lĩnh vực. Trước thềm năm mới Tân Sửu 2021, đại diện ban lãnh đạo tỉnh đã chỉ ra những định hướng và giải pháp đột phá của Đảng bộ tỉnh nhằm đưa Sóc Trăng tăng tốc phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025 để đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Cụ thể, xác định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải có quan điểm chỉ đạo quyết liệt, có tính chiến đấu cao hơn; tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.Nhấn mạnh tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể như sau:

Đầu tiên, về yếu tố lãnh đạo cần phát huy vai trò, trách nhiệm hơn trong thời kì mới, khắc phục những nguyên nhân, hạn chế mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã chỉ ra. 

Thứ hai, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền quán triệt sâu sắc các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội đã đề ra, cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch và xác định những nhiệm vụ cần làm ngay; trong lãnh đạo, điều hành, phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, trách nhiệm, xem trọng tính toàn diện, tập trung dồn sức cho những lĩnh vực then chốt, nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá. Trong triển khai thực hiện, chú trọng việc theo dõi, kiểm tra, giám sát kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, tạo sức lan tỏa trong Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Thứ ba, nhằm thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực, Tỉnh ủy sẽ taajo trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền rà soát, đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực hoặc ban hành những chính sách, chủ trương mới phù hợp với tình hình để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh phát huy được vai trò và xây dựng nền kinh tế của tỉnh đi lên.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền “của dân, do dân, vì dân”.

Thứ năm, tập trung thực hiện các đột phá như đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực của tỉnh phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, thuỷ lợi trọng điểm; đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư năng lượng, cảng biển, khu logistics, khu, cụm công nghiệp, các đô thị, hạ tầng du lịch, hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển kinh tế số.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV (Ảnh: Internet)

Cùng với đó, nhìn nhận lại những kết quả chủ yếu đạt được trong thực hiện nghị quyết năm 2020, ông Lâm Văn Mẫn chia sẻ mặc dù tình hình trong tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức do hạn hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh COVID – 19, thiên tai, triều cường, sạt lở... nhưng với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân đã chung sức phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết năm 2020 của Tirnh ủy và đạt được kết quả khá toàn diện; thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID – 19 hiệu quả vừa ổn định đời sống của nhân dân.

Cụ thể, có 19/24 chỉ tiêu nghị quyết được thực hiện đạt và vượt, 1 chỉ tiêu cơ bản đạt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2020 ước đạt 6,75%, GRDP bình quân đầu người đạt 50,1 triệu đồng/người/năm. Tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống khô hạn, xâm nhập mặn và phòng, chống thiên tai. Sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản tương đối ổn định. Trong năm 2020, thị xã Ngã Năm và huyện Mỹ Xuyên đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới/đạt chuẩn huyện nông thôn mới; toàn tỉnh có 50/80 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 62,5% tổng số xã, vượt chỉ tiêu nghị quyết; có 1 xã đạt bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao. 

Giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu hàng hoá, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng trưởng khá. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng so cùng kỳ. Thu ngân sách vượt dự toán, các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19... được quan tâm triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Ngoài ra, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; cải cách hành chính đạt kết quả tích cực; chỉ số cải cách hành chính và chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được nâng lên.

Sóc Trăng xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vào năm 2021 (Ảnh: Internet)

Sau những chủ trương, chính sách đã thực hiện tốt hay còn nhiều hạn chế của năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy đã đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2021. Nhấn mạnh tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID – 19, vừa chú trọng phát triển kinh tế - xã hội. Dự đoán trước mọi tình huống về thiên tai hay dịch bệnh để có được biện pháp xử lí nhanh nhất, tránh làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong tỉnh. Tổ chức tổng kết Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 gắn với tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách, đề án, dự án hỗ trợ phát triển các loại cây, con, hỗ trợ liên kết sản xuất... làm cơ sở xây dựng Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025. Tích cực huy động các nguồn lực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ban hành nghị quyết của Tỉnh uỷ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.  

Xác định ngay trong năm đầu nhiệm kì – 2021,  Tỉnh uỷ sẽ ban hành các nghị quyết chuyên đề, đề án trên các lĩnh vực; tập trung chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền triển khai có hiệu quả chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội, nghị quyết năm 2021 của Tỉnh uỷ, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo nghị quyết năm 2021 của Tỉnh uỷ, tạo điều kiện cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo, làm nền tảng, tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Khẩn trương hoàn thành các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đã cấp chủ trương đầu tư trên các lĩnh vực: Khu, cụm công nghiệp, năng lượng… Đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại, hạ tầng du lịch... sẽ ban hành nghị quyết của Tỉnh uỷ về phát triển thương mại tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo xây dựng, thực hiện các đề án “Tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2035”; “Xây dựng chiến lược xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, từng bước hình thành các khu, điểm du lịch để tạo điểm thu hút khách du lịch.

Triển khai tốt các dự án, đặc biệt là tuyến đường vành đai, trục kết nối thành phố Sóc Trăng với các huyện, chú trọng  phát triển các tuyến đường trục kinh tế Đông Tây của tỉnh, tuyến ven biển, dự án điện gió góp phần thúc đẩy phát triển hành lang kinh tế biển của tỉnh.

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đầu tư và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất ngành y tế. Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giạm nghèo và an sinh xã hội bền vững năm 2021 – 2025. 

Như vậy, tỉnh Sóc Trăng đã xác định được mục tiêu và nhiệm vụ trong năm 2021 để đưa tỉnh ngày càng đi lên trong tình hình mới. Những mục tiêu và kế hoạch được vạch ra trong năm nay cần có sự góp sức của toàn thể lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh. Hứa hẹn một năm với những bức phá mới của tỉnh Sóc Trăng.

Nguyễn Hoàng Mộng Nam

Ý kiến của bạn