Sắc diện mới trên quê hương Nga An

Thứ 2, 07/09/2020 16:09 (GMT+7)

VNHN- Xã Nga An là một xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Về Nga An những ngày này, ai cũng có thể cảm nhận được bước chuyển mình, sự thay da đổi thịt trên mảnh đất thuần nông bao năm gian khó. Đi trên những con đường trải nhựa, bê tông thẳng tắp xen giữa những cánh đồng xanh mướt cùng những ngôi nhà mới cao tầng, tất cả như minh chứng cho một diện mạo mới, sức sống mới vươn lên mạnh mẽ của vùng quê đang hoà cùng nhịp với sự đổi mới của quê hương Đất nước.

Sắc diện mới trên quê hương Nga An

Diện mạo mới trên từng con đường ở Nga An

Trong 5 năm qua mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng được sự quan tâm, tạo điều kiện của Huyện uỷ, UBND huyện Nga Sơn, sự thống nhất cao trong Đảng bộ, chính quyền cùng các đoàn thể chính trị xã hội và sự đồng thuận của toàn thể nhân dân trong toàn xã, xã Nga An đã vươn lên đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Về kinh tế phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới, từng bước đáp ứng yêu cầu của sự phát triển và nâng cao đời sống nhân dân. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt trên 15%, năm 2019 tỷ trọng kinh tế ngành nông nghiệp giảm còn 17%, cơ cấu cây trồng, mùa vụ chuyển dịch mạnh, các tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất; ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 49,8% và dịch vụ thương mại tăng lên 33,2%. Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm 4.893,08 tấn/năm, bằng 108,7% so với mục tiêu Đại hội. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 26,9 triệu đồng/người/năm, đến năm 2019 đạt 45,1 triệu đồng/người/năm, bằng 167,6% so với năm 2015. Tổng thu nhập năm 2019 đạt 406 tỷ đồng, tăng 71,4% so với năm 2015. Xã đã tận dụng duy trì thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, huy động sức đóng góp của dân, sự hỗ trợ của cấp trên, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở ở xã, ở thôn theo quy hoạch nông thôn mới. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường được quan tâm chỉ đạo. Xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ trọng tâm, xã đã huy động cả hệ thống chính trị và người dân vào cuộc, triển khai thực hiện có hiệu quả từ công tác tuyên truyền đến tổ chức thực hiện với hành động “Chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Trong Lĩnh vực Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Theo đó, công tác Giáo dục – Đào tạo phát triển đạt kết quả khá, luôn giữ vững các trường ở 3 cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) đạt chuẩn quốc gia; công tác y tế được quan tâm, đảm bảo cơ sở vật chất, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện tốt các chương trình y tế cộng đồng, dân số - kế hoạch hóa gia đình có nhiều tiến bộ. Công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng, đẩy mạnh hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, đối tượng hưởng BHXH. Công tác Quốc phòng – An ninh được giữ vững ổn định, không có vụ việc nổi cộm và phức tạp. Hàng năm luôn hoàn thành chỉ tiêu giao quân, xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch quân sự, làm tốt công tác huấn luyện dân quân.

Sắc diện mới trên quê hương Nga An

Công sở đầu tư xây dựng khang trang

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị xã Nga An đã đạt được kết quả tốt. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, qua đó giúp các cấp ủy, cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức tự giác và gương mẫu trong công tác, nhất là phòng, chống có hiệu quả 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác chính trị tư tưởng được quan tâm chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, kết luận của Bộ chính trị, ban Bí thư TW, của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ Đảng viên đạt kết quả tốt. Đến nay số Đảng viên của Đảng bộ là 437 đ/c, sinh hoạt ở 16 Chi bộ, kết quả Chi bộ đạt HTTNV hàng năm đạt 100%, không có chi bộ yếu kém. Công tác dân vận được đổi mới theo hướng gần dân, sát cơ sở. Đảng uỷ thường xuyên kiểm tra, giám sát để duy trì nề nếp, giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng, hạn chế sai phạm và tập trung đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại của công dân khi có. Bộ máy chính quyền của xã thường xuyên được cũng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, quản lý điều hành. Vai trò của MTTQ cùng các Đoàn thể chính trị xã hội được phát huy có hiệu quả trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tạo khí thế mới trong các phong trào thi đua yêu nước.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua sẽ là động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nga An thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương trong những năm tiếp theo. Phấn đấu đưa xã Nga An ngày một phát triển, quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Hải Nam – Hoàng Trang

Ý kiến của bạn