Quy trình nộp phạt trực tuyến vi phạm giao thông đường bộ

Chủ nhật, 22/03/2020 16:03 (GMT+7)

VNHN - Kể từ ngày 13/3 vừa qua, người dân tại năm tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Bình Thuận đã có thể nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông và nhận giấy tờ tại nhà. Dưới đây là cụ thể quy trình nộp phạt trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) theo hướng dẫn của Cục Cảnh sát giao thông.

Quy trình nộp phạt trực tuyến vi phạm giao thông đường bộ

Cổng dịch vụ công quốc gia

Quy trình xử lý vi phạm thông qua Cổng DVCQG

1. Sau khi lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) lập biên bản vi phạm hành chính đối với người vi phạm, biên bản được nhập vào phần mềm xử lý vi phạm.

Trên cơ sở các nội dung của biên bản vi phạm hành chính sẽ tự động ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số quyết định này thực hiện theo quy định của Chính phủ và sẽ là số duy nhất để người vi phạm có thể truy cập, tra cứu thông tin vi phạm của mình.

2. Các nội dung được trích xuất từ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đưa lên Cổng DVCQ, bao gồm: Số quyết định xử phạt vi phạm hành, tên cơ quan ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thông tin của người vi phạm (gồm: họ và tên, số giấy phép lái xe, số điện thoại do người vi phạm cung), số tiền nộp phạt, kho bạc (ngân hàng) thu tiền xử phạt, hành vi vi phạm, thời gian vi phạm, địa điểm vi phạm, hình thức xử phạt bổ sung (thời gian tước quyền sử dụng giấy phép lái xe).

3. Thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan CSGT cung cấp sẽ được Cổng DVCQG chuyển đến người vi phạm qua tin nhắn điện thoại (do người vi phạm cung cấp).

4. Kho bạc Nhà nước (ngân hàng) sẽ kết nối với Cổng DVCQG để tiến hành thủ tục nộp phạt cho người vi phạm, đồng thời phản hồi lại thông tin đã hoàn thành việc nộp phạt về Cổng DVCQG.

5. Bưu điện sẽ kết nối với Cổng DVCQG để thực hiện việc chuyển phát giấy tờ do cơ quan CSGT đang tạm giữ về địa chỉ người vi phạm đăng ký để nhận lại sau khi đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

6. Thông qua Cổng DVCQG người vi phạm có thể hoàn thành việc nộp tiền phạt, đăng ký địa chỉ để nhận lại giấy tờ do cơ quan CSGT đang tạm giữ sau khi đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

7. Cổng DVCQG phản hồi lại thông tin người vi phạm đã hoàn thành việc nộp tiền phạt, đăng ký địa chỉ để nhận lại giấy tờ do cơ quan CSGT đang tạm giữ sau khi đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính về Cục CSGT.

8. Cục CSGT phản hồi lại thông tin người vi phạm đã hoàn thành, đăng ký địa chỉ để nhận lại giấy tờ do cơ quan CSGT đang tạm giữ sau khi đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính về các điểm xử lý vi phạm của Công an địa phương.

9. Cơ quan CSGT qua dịch vụ bưu điện sẽ gửi giấy tờ đang tạm giữ về địa chỉ người vi phạm đăng ký qua Cổng DVCQG để nhận lại.

Các bước tra cứu, nộp phạt và nhận lại giấy tờ xe tại nhà thực hiện tại Cổng DVCQG

Để thực hiện được việc thanh toán vi phạm giao thông, người dân cần đăng ký một tài khoản tại Cổng DVCQG.

1. Truy cập vào trang web: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html

2. Vào phần Tra cứu/thanh toán vi phạm giao thông, người dân có thể lựa chọn hai kiểu tra cứu: Tra cứu theo quyết định xử phạt hoặc Tra cứu nâng cao. Người vi phạm nhập các thông tin, dấu (*) là thông tin bắt buộc.

Hiển thị của phần Tra cứu nâng cao:

Quy trình nộp phạt trực tuyến vi phạm giao thông đường bộ

Lưu ý: Số Quyết định Xử phạt vi phạm được Cổng DVCQG gửi tin nhắn về số điện thoại của người vi phạm cung cấp cho cảnh sát giao thông khi lập biên bản.

3. Sau khi hoàn thiện các thông tin bắt buộc có dấu (*), nếu có Quyết định xử phạt, cổng DVCQG sẽ thông báo như hình dưới:

Quy trình nộp phạt trực tuyến vi phạm giao thông đường bộ

Nếu chưa có quyết định xử phạt, cổng DVCQG sẽ thông báo “Chưa có quyết định xử phạt, mời bạn tra cứu lại sau”.

Lưu ý, người dân có thể lựa chọn hai thức nhận lại giấy tờ:

Thanh toán trực tuyến và nhận kết quả trực tiếp: Người vi phạm nộp phạt qua Cổng DVCQG và nhận giấy tờ tạm giữ tại đơn vị CSGT lập biên bản.

Thanh toán trực tuyến và nhận kết quả tại nhà: Người vi phạm nộp phạt trên Cổng DVCQG và nhận giấy tờ tại nhà qua dịch vụ của bưu điện.

Theo nhandan.com.vn

Ý kiến của bạn