Quảng Nam: Thanh tra phát hiện hơn 120 tỷ đồng cùng 2.8 triệu m2 đất sai phạm.

Thứ 3, 17/12/2019 09:12 (GMT+7)

VNHN - Ngày 16 -12, tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX . Tỉnh Quảng Nam đã công bố  báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019. Báo cáo đã chỉ rõ nhiều sai phạm sau khi thanh tra về nhiều lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Quảng Nam: Thanh tra phát hiện hơn 120 tỷ đồng cùng 2.8 triệu m2 đất sai phạm.

Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX . Tỉnh Quảng Nam diễn ra trong 3 ngày (từ 16-18/12)

Báo cáo do ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND Quảng Nam ký về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019 đã chỉ rõ nhiều sai phạm sau khi thanh tra về nhiều lĩnh vực.

Qua thanh tra các lĩnh vực như: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách nhà nước, đất đai, cụ thể, về thanh tra hành chính, tỉnh đã tập trung kết thúc 8 cuộc thanh tra năm 2018 chuyển sang, triển khai thực hiện 161 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đột xuất năm 2019, chủ yếu ở các lĩnh vực như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách nhà nước, đất đai… Ban hành kết luận 122 cuộc, phát hiện 277 đơn vị, cá nhân sai phạm hơn 123 tỷ đồng và 2,8 triệu m2 đất, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 63,8 tỷ đồng, và hơn 2,6 triệu m2 đất, kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác 59,4 tỷ đồng, và gần 240 nghìn m2 đất.

Trong đó, riêng Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm 114,9 tỷ đồng và 51.100m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 60,6 tỷ đồng, 46.140m2 đất và kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác 54,3 tỷ đồng và 4.960m2 đất. Theo đó, đã thu hồi trên 33 tỷ đồng cho ngân sách.

Quảng Nam: Thanh tra phát hiện hơn 120 tỷ đồng cùng 2.8 triệu m2 đất sai phạm.

Trong đó, riêng Thanh tra tỉnh phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai 

Bên cạnh đó đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý hành chính 189 tập thể, 122 cá nhân, đã kiểm điểm trách nhiệm 54 tập thể, 85 cá nhân.

Báo cáo của tỉnh này cũng cho hay việc thanh tra, kiểm tra theo chuyên ngành đã tổ chức 503 cuộc, đã phát hiện, xử lý 1.424 tổ chức, cá nhân với số tiền sai phạm hơn 41 tỉ đồng.

Các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh đã tiếp nhận 8.663 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, quyền sử dụng đất…

Ông Huỳnh Khánh Toàn nêu rõ một số cuộc thanh tra kéo dài thời gian so với quy định, chưa đảm bảo tiến độ, việc kiến nghị xử lý tổ chức cá nhân có sai phạm chỉ nêu kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm chưa nêu rõ kiến nghị xử lý hành chính.

Trong 3 ngày (từ 16-18/12) diễn ra kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 9 sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 42 báo cáo, tờ trình.

Các đại biểu thảo luận đánh giá kết quả phát triển KT-XH năm 2019, chỉ rõ những ưu điểm, mặt hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH trong năm 2020 của tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời xem xét báo cáo công tác năm của các cơ quan liên quan và các báo cáo về tài chính, đầu tư, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tội phạm...

Hà Tâm

Ý kiến của bạn