Quảng Bình: HĐND tỉnh khóa XVII tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ 5, 29/04/2021 13:04 (GMT+7)

Ngày 28/4, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII đã tổ chức kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Quảng Bình: HĐND tỉnh khóa XVII tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021

Toàn cảnh kỳ họp

Dự kỳ họp có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQVN tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và khách mời của kỳ họp. Điều hành kỳ họp có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quảng Bình: HĐND tỉnh khóa XVII tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021

Các đại biểu tham dự

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu nêu rõ: Kỳ họp tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 là để nhìn lại chặng đường đã qua, đánh giá toàn diện những mặt đã làm được, chưa được và phân tích, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, qua đó đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền trong nhiệm kỳ 2016-2021; nghe ý kiến thảo luận nhằm phân tích, đánh giá sâu sắc thêm, làm rõ hơn về những kết quả đã đạt được cũng như những thiếu sót, hạn chế; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho hoạt động của HĐND nhiệm kỳ mới thực sự hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua Nghị quyết bổ sung kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quảng Bình: HĐND tỉnh khóa XVII tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đ/c Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND tỉnh gồm: báo cáo của UBND tỉnh về tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo, điều hành nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo của Ủy ban MTTQVN tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh,... nêu rõ: 5 năm qua, tỉnh Quảng Bình thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức do sự cố môi trường biển, thiên tai, đại dịch Covid-19… đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của tỉnh. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, sự tin tưởng, ủng hộ và giám sát của nhân dân, HĐND tỉnh khóa XVII đã kế thừa, phát huy các thành quả, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Quảng Bình: HĐND tỉnh khóa XVII tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đ/c Đoàn Ngọc Lâm ,Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo của UBND tỉnh về tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo, điều hành nhiệm kỳ 2016 - 2021

Các kỳ họp của HĐND tỉnh ngày càng dân chủ, thiết thực và hiệu quả, quyết định nhiều vấn đề quan trọng ở địa phương, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Qua 20 kỳ họp, HĐND tỉnh đã ban hành 261 nghị quyết để quyết định những vấn đề lớn, quan trọng của địa phương, bảo đảm tính thống nhất, khả thi, thiết thực, đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

Quảng Bình: HĐND tỉnh khóa XVII tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đ/c Phan Thị Hân, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh trình bày báo cáo của UB MTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và mối quan hệ phối hợp giữa UB MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hoạt động giám sát đã lựa chọn những vấn đề quan trọng được đông đảo cử tri, dư luận xã hội quan tâm. Công tác tiếp xúc cử tri đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Mối quan hệ giữa đại biểu HĐND tỉnh với cử tri địa phương ngày càng gắn bó.

Quảng Bình: HĐND tỉnh khóa XVII tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đ/c Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy và đ/c Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

Các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp được giải quyết chủ động, kịp thời. Với nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực cao trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm qua tiếp tục ổn định và có nhiều bước phát triển. Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh từng bước đổi mới theo lộ trình cải cách tư pháp và có nhiều tiến bộ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, kiểm sát hoạt động tư pháp. Ủy ban MTTQVN tỉnh tích cực tham gia chuẩn bị và tham dự các kỳ họp của HĐND tỉnh, thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Quảng Bình: HĐND tỉnh khóa XVII tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đ/c Trần Hải Châu, Chủ tịch HĐND tỉnh và đ/c Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Những kết quả đó đã đóng góp to lớn vào thành tựu của tỉnh giai đoạn 2016-2021 trên tất cả các lĩnh vực, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, xem xét thông qua Nghị quyết bổ sung kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quảng Bình: HĐND tỉnh khóa XVII tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đ/c Trần Hải Châu, Chủ tịch HĐND tỉnh và đ/c Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân.

Sau bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 12 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và phối hợp hoạt động HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Hoàng Trang

Ý kiến của bạn