Quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn, đem lại lợi ích cao nhất cho Nhà nước

Thứ 4, 11/09/2019 22:09 (GMT+7)

VNHN - Sáng 9/9, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư đã trực tiếp thông tin tại hội nghị chuyên đề, cập nhật kiến thức tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 Hội nghị T.Ư 5, khóa XII về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước (DNNN)” do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức với hình thức trực tuyến tại ba điểm cầu ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã khái lược những nội dung quan trọng, cốt lõi của Nghị quyết số 12; tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12 trong thời gian qua; một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 trong thời gian tới. Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế T.Ư nhấn mạnh, việc thực hiện Nghị quyết số 12 cần phải gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; với Nghị quyết số 18 và số 19 của Hội nghị T.Ư 6, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cần tập trung thực hiện hoàn thành việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn theo kế hoạch trong giai đoạn 2017- 2020; xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2030. Nghiêm túc chấp hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện phương án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động; bảo đảm công khai, minh bạch; quản lý, sử dụng có hiệu quả và bảo toàn, phát triển vốn, tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp, đem lại lợi ích cao nhất cho Nhà nước.

Quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn, đem lại lợi ích cao nhất cho Nhà nước

Buổi báo cáo chuyên đề

Cơ cấu lại tổ chức bộ máy, hoạt động, tăng cường năng lực tài chính, nâng cao năng suất lao động, áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức quản trị hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực lãnh đạo, phẩm chất đạo đức tốt.

Cần khẩn trương rà soát lại toàn bộ quỹ đất đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất đai theo Luật Đất đai, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo đúng quy định. Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp cần tự tin để có nhận thức đúng về kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, từ đó lan tỏa trong toàn xã hội; nhận diện được những việc khó khăn vướng mắc cần phải tháo gỡ để từ đó đề xuất những cơ chế chính sách giúp cho các doanh nghiệp nhà nước nói riêng, kinh tế nhà nước nói chung thực hiện tốt vị trí, vai trò của mình, đóng góp vào việc xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII một cách rõ ràng hơn, thiết thực hơn, giúp việc triển khai thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới đạt được kết quả cao hơn.

P.L

Ý kiến của bạn