Phường Trung Đô (Tp Vinh, Nghệ An): Bốn mươi năm hình thành và phát triển

Thứ 5, 10/06/2021 19:06 (GMT+7)

Trung Đô là vùng đất có lịch sử phát triển lâu đời, nằm ở cửa ngõ phía Nam thành phố Vinh, nơi chiếm giữ nhiều đầu mối giao thông quan trọng, thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch. Trên địa bàn vừa có sông lại vừa có núi, là một vùng đất “sơn thủy hữu tình”. Từ bao đời nay, Trung Đô được ví như một vùng địa linh nhân kiệt, mảnh đất gắn liền với chiều dài lịch sử, bề dày văn hóa và truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc. 

Trong suốt hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, hầu như thời đại nào cũng có anh hùng hào kiệt chọn Trung Đô làm chỗ đứng chân. Đặc biệt, cách đây hơn 233 năm, người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ đã chọn nơi đây để xây dựng kinh đô, làm căn cứ đánh đuổi giặc ngoại xâm, tạo dấu ấn quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, mảnh đất Trung Đô ngày nay, khu phố 5 trước đây lại nổi lên như hiện thân của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đóng góp sức người, sức của, góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang, Bắc Nam sum họp một nhà.

Bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Quân và dân khu phố 5, của những năm chiến tranh ác liệt, cán bộ và nhân dân phường Trung Đô, chung sức, đồng lòng xây dựng lại quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Năm 1978, Thành phố Vinh tiến hành quy hoạch lại địa giới hành chính các phường xã. Phần đất phía tây Quốc lộ 1A, từ Cầu thông đến Cầu Bến Thủy tiếp giáp sông Lam và vùng Dũng Quyết được gọi là Tiểu khu Trung Đô. Ngày 05/01/1981 Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 03 về việc cho phép thành phố Vinh đổi tên các tiểu khu trong nội thành gọi là phường. Ngày 18/6/1981 Chủ tịch UBND thành phố Vinh đã ban hành Quyết định số: 110 /QĐ.UB về việc đổi tên các tiểu khu thuộc nội thành của Thành phố Vinh gọi là phường  gồm có 11 đơn vị trong đó có Tiểu khu Trung Đô thành phường Trung Đô.

Bốn mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ phường, đến nay, Trung Đô đã là phường nội thành với tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống của nhân dân từng bước cải thiện. Nhiều năm qua, Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Tuyến đường xanh - sạch - đẹp

Trong những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Trung Đô đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kinh tế - xã hội trên địa bàn có bước phát triển toàn diện, trong đó, phát triển dịch vụ đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của phường. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm của Trung Đô (2015 - 2020) đạt 10,4%/năm, trong đó, dịch vụ - thương mại tăng từ 68,7 lên 70,6%; công nghiệp - xây dựng, giảm dần tỷ trọng  từ 31,2% xuống 30,9%; nông - lâm - ngư nghiệp còn 0,01%. Tổng giá trị sản suất đạt 1375 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 676 tỷ đồng tốc độ tăng trưởng bình quân 12%; giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2020 đạt 65,5 triệu đồng trên năm. Với vị trí địa lý và giao thông thuận lợi, Đảng bộ phường luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thu hút đầu tư, khuyến khích động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh - dịch vụ. Đến nay, tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn hơn 700 cơ sở. Trên địa bàn có nhiều doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH sản xuất, kinh doanh phát triển như: Công ty TNHH Một thành viên đóng tàu Hải Châu, công ty Cổ phần thương mại Hùng Dũng, Công ty Cổ phần Việt Vinh, Công ty vận tải biển Trường Thành… đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động, có thu nhập cao và ổn định, hàng năm nộp ngân sách cho Nhà nước đạt tỷ lệ cao. Đi đôi với tăng trưởng kinh tế, Đảng bộ phường đã chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm. Tăng cường quốc phòng, giữ vững ổn định về chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển.

Phụ nữ Trung Đô hưởng ứng tuần lễ áo dài.

Cùng với chỉ đạo phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, Đảng ủy phường Trung Đô luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Vì vậy, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Đảng ủy quan tâm chú trọng, từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất về quan điểm, tư tưởng, ý chí và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng ủy phường thường xuyên chú trọng đến công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng trên cơ sở nguyên tắc Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Đảng ủy. Đồng thời, với việc đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp cần làm ngay theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đã tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực; ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt, vai trò của người đứng đầu được phát huy. Từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên. Đảng bộ phường Trung Đô ngày càng lớn mạnh cả về chất lượng và số lượng.

Trong thời gian tới, với quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng phường Trung Đô giàu đẹp, văn minh, Đảng bộ phường Trung Đô tiếp tục lãnh đạo, tập trung duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng phát triển bền vững, tạo sự chuyển biến mạnh về chất và có sức cạnh tranh của kinh tế, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. Chăm lo phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực. Chú trọng xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo môi trường văn hóa lành mạnh phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó, chú trọng đến nhiệm vụ xây dựng và củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trước hết là trong cấp ủy. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên. Đây chính là nền tảng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận theo hướng sát dân, sát cơ sở, mở rộng và phát huy dân chủ trong nhân dân. Thường xuyên nắm bắt kịp thời diễn biến tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, cùng với Đảng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Lãnh đạo phường Trung Đô dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ.

Tin tưởng rằng với những kết quả đã đạt được trong 40 năm xây dựng và phát triển những năm tiếp theo phường Trung Đô sẽ trở thành điểm sáng trên tất cả các lĩnh vực của Thành phố Vinh./.                                             

Hải Nam

Ý kiến của bạn