Phát triển tạp chí Việt Nam Hội nhập theo mô hình truyền thông đa phương tiện

Thứ 5, 14/03/2019 13:03 (GMT+7)

VNHN- Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý đã và đang triển khai đề án phát triển tạp chí Việt Nam Hội nhập theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện đến năm 2025.

Đề án được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26-10-2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030”; Đề án này cũng gắn liền với quy hoạch báo chí Việt Nam đến năm 2025 trên cơ sở 2 giấy phép hoạt động báo chí in và hoạt động báo chí điện tử cấp cho tạp chí Việt Nam Hội nhập của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ấn phẩm in của tạp chí VNHN

Mục tiêu của đề án do Tổng biên tập Đoàn Mạnh Phương làm Chủ nhiệm tập trung vào nội dung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để tạp chí VNHN giữ vững vị trí, vai trò là một trong những tạp chí thông tin khoa học, thông tin đối ngoại về chính sách, pháp luật và quản lý uy tín của đất nước; là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng, Nhà nước và của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu pháp luật.

Phát triển tạp chí VNHN theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện, hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển khoa học công nghệ và thông tin, truyền thông thế giới, từ đó phát huy thế mạnh của tạp chí VNHN trong việc chủ động cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội. Gắn nghiên cứu với thực tiễn, đặc biệt chú trọng kết quả thực thi chính sách, pháp luật trong thực tiễn đời sống. Đề án cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm báo VNHN, nhất là khả năng làm báo đa phương tiện, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu làm báo của cơ quan báo chí đa phương tiện trong cơ chế tự chủ.

Ấn phẩm điện tử của tạp chí VNHN

Tổ chức tòa soạn theo mô hình hội tụ, có khả năng bao quát trong quản lý, điều phối và chỉ đạo nội dung tuyên truyền trên các ấn phẩm in, ấn phẩm điện tử, chương trình video-audio, truyền thông và tổ chức sự kiện. Với ấn phẩm in, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung và hình thức để giữ vai trò là loại hình báo chí chủ lực về nghiên cứu khoa học và thông tin đối ngoại, là một trong những kênh thông tin chủ đạo, xung kích để tuyên truyền những mô hình hay, kinh nghiệm quý trong việc thực thi chính sách, pháp luật và quản lý. Với ấn phẩm điện tử, ngoài việc giới thiệu các bài viết nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn và kết quả nghiên cứu về chính sách, pháp luật và quản lý – sẽ tập trung và chú trọng tăng số lượng bài viết có tỷ lệ video, audio, clip nhúng, các phóng sự ảnh động, bảng biểu, đồ họa…; tổ chức các chương trình giao lưu trực tuyến; tăng cường các cuộc tường thuật trực tiếp những sự kiện chính trị-xã hội lớn của đất nước; tăng cường tương tác trực tiếp với bạn đọc… Đặc biệt là tham gia tư vấn và giải đáp về chính sách, pháp luật và quản lý cho doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Tập trung xây dựng chuyên trang video-audio, tăng cường số lượng và chất lượng các sản phẩm báo nói, báo hình trên ấn phẩm điện tử tiếng Việt và tiếng Anh cùng với nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên các ấn phẩm, đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tổ chức sự kiện và các hoạt động xã hội nhằm tăng tính tương tác, kết nối giữa bạn đọc và tòa soạn, mở rộng tầm ảnh hưởng của tạp chí VNHN trong xã hội.

Đề án cũng xác định nội dung về đầu tư nhân lực, hạ tầng cơ sở, trang thiết bị kỹ thuật để bảo đảm cho tạp chí VNHN phát triển theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện đến năm 2025.

Phạm Thủy

Ý kiến của bạn