Phấn đấu đưa huyện Cao Phong đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025

Thứ 3, 23/03/2021 11:03 (GMT+7)

Vừa qua, huyện Cao Phong tổ chức hội nghị để hoàn thành kế hoạch đưa huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong xây dựng nông thôn mới của huyện, như: Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa sau sáp nhập, vấn đề bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững.

Theo thống kê, huyện Cao Phong có 4/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm có xã Dũng Phong, Thu Phong, Nam Phong, Tây Phong. Riêng xã Dũng Phong đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019. Hoàn thành 5/9 tiêu chí nông thôn mới của huyện, gồm: Tiêu chí số 1 Quy hoạch, tiêu chí số 4 điện, tiêu chí số 6 sản xuất, tiêu chí 8 an ninh trật tự xã hội, tiêu chí 9 chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Có 4 tiêu chí chưa đạt, gồm: tiêu chí 2 giao thông, tiêu chí 3 thủy lợi, tiêu chí 5 y tế - văn hóa - giáo dục, tiêu chí 7 môi trường.

Giai đoạn 2021-2025, huyện Cao Phong phấn đấu giữ vững 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đạt thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 100% số xã triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. Với lộ trình đưa các xã về đích nông thôn mới như sau: xã Bắc Phong vào năm 2021, xã Bình Thanh và xã Hợp Phong vào năm 2022, xã Thung Nai vào năm 2023, xã Thạch Yên vào năm 2024. Đến năm 2025, huyện Cao Phong  về đích nông thôn mới.

Đoàn công tác đi kiểm tra một số một số điểm trên địa bàn huyện Cao Phong

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Cao Phong trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, yêu cầu các sở, ban ngành hỗ trợ, phối hợp với huyện trong công tác xây dựng kế hoạch chi tiết. Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút và lồng ghép các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn lao động.

Hơn nữa, để phấn đấu đưa huyện Cao Phong về đích nông thôn mới vào năm 2025, đồng chí đề nghị huyện Cao Phong tiếp tục rà soát và theo dõi sát việc thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng đề án, dự án kế hoạch chi tiết để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia. Từ đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thanh viên trong Ban Chỉ đạo cấp huyện để đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ.

Hương Hoàng

Ý kiến của bạn