PC Ninh Bình: Tăng cường biện pháp giúp khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

Thứ 4, 10/04/2019 15:04 (GMT+7)

VNHN – Quý I/2019, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình (PC Ninh Bình) đã triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ, tích cực tuyên truyền, giúp khách hàng nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Trong công tác sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng: Tổng sản lượng điện thương phẩm tiêu thụ toàn Công ty trong Quý I/2019 đạt 555.299.344 kWh; tăng trưởng 10,23% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tổng sản lượng điện sử dụng trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng cao nhất (tăng 61,62 % so với cùng kỳ) là 6.999.391 kWh. Bên cạnh đó, sản lượng điện tiêu dùng chỉ tăng trưởng 6,75 % so với cùng kỳ, đạt 121.923.678 kWh, đây cũng là thành công trong công tác tuyên truyền, người dân nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng điện.

Các lĩnh vực khác, sản lượng điện tiêu thụ tăng trưởng ở mức chung. Cụ thể, sản lượng điện sử dụng trong công nghiệp, xây dựng đạt 402.636.569 kWh (tăng trưởng 10,58% so với cùng kỳ); Thành phần Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng đạt 12.785.038 kWh (tăng trưởng 9,8% so với cùng kỳ); Các hoạt động khác có sản lượng tiêu thụ điện là 10.954.668 kWh (tăng trưởng 15,87 % so với cùng kỳ).

PC Ninh Bình: Tăng cường biện pháp giúp khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

 Công ty Điện lực Ninh Bình tăng cường các công tác kiểm tra an toàn, kỹ thuật nhằm hạn chế tối đa lượng điện tiêu hao

Nhờ triển khai thực hiện tốt các biện pháp, hạn chế tối đa việc tổn thất điện năng tiêu thụ nên trong quý I/2019, PC Ninh Bình chỉ tiêu hao 3,88% sản lượng, giảm 4,47% so với cùng kỳ.

Để góp phần nâng cao ý thức của khác hàng sử dụng điện, PC Ninh Bình đã triển khai có hiệu quả các biện pháp, hình thức tuyên truyền. Các thông tin về an toàn điện, các biện pháp sử dụng điện,… được chuyển tới các khách hàng thông qua các kênh thông tin như Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh Bình, các cơ báo chuyên ngành, trong đó biện pháp phát thanh được sử dụng nhiều hơn cả, tính riêng Quý 1, đã phát thanh 215 lần.

Bên cạnh việc tuyên truyền gián tiếp, PC Ninh Bình đã kết hợp biện pháp tuyên truyền trực tiếp. Công ty áp dụng hình thức tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện, an toàn điện, dịch vụ điện cấp độ 4 tại phường Đông Thành (Tp Ninh Bình) với hơn 300 khách hàng tham dự. Nhờ công tác tuyên truyền hiệu quả nên trong Quý I/2019, toàn Công ty tiết kiệm ước đạt 10.200.000 kWh; tương đương 1,85 % sản lượng điện thương phẩm. 

          PC Ninh Bình: Tăng cường biện pháp giúp khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

Các thông tin khách hàng phản ánh từ khách hàng được Công ty Điện lực Ninh Bình chú trọng xử lý, giải quyết

Một nội dung trọng tâm mà Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình quan tâm triển khai thực hiện là công tác chăm sóc khách hàng sử dụng điện. Trong quý I/2019, các đơn vị trong Công ty đã nhắn tin thông báo 1.289.000 lượt tới khách hàng, trong đó 650.000 tin nhắn thông báo tình hình cấp điện. Cùng với đó là công tác tiếp nhận thông tin trực tiếp từ khách hàng và từ Trung tâm chăm sóc khách hàng. Các thông tin tiếp nhận được xử lý và giải quyết triệt để, không để tồn tại./.

Nhâm Lê - Trịnh Tiến

Ý kiến của bạn