Ông Nguyễn Chí Thành làm chủ tịch hội đồng thành viên SCIC

Thứ 7, 23/10/2021 08:10 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành, thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) giữ chức Chủ tịch HĐTV SCIC thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Chí Thành

Ông Nguyễn Chí Thành sinh ngày 29/5/1972. Ông có bằng Thạc sĩ của Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản và bằng cử nhân của Đại học Kinh tế Quốc dân Việt Nam.

Ông khởi nghiệp tại Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tham gia tái cơ cấu nợ nước ngoài và xây dựng chính sách ngoại hối.

Ông bắt đầu làm việc tại SCIC với vai trò phó ban chiến lược vào năm 2006 và được bổ nhiệm là trưởng ban chiến lược từ tháng 11/2008.

Từ năm 2010, ông lần lượt giữ các chức vụ trưởng ban quản lý rủi ro, giám đốc chi nhánh phía Nam của SCIC; trưởng ban quản lý vốn đầu tư 3.

Ngày 30/6/2015, ông được bổ nhiệm là phó tổng giám đốc của SCIC. Đến ngày 1/9/2017, ông tiếp tục được bổ nhiệm là phó tổng giám đốc phụ trách SCIC. Ông được giao trọng trách tổng giám đốc SCIC từ ngày 8/5/2019.

Thành Nam

Ý kiến của bạn