33 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã được kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Thứ 6, 05/06/2020 15:06 (GMT+7)

VNHN - Sáng 5-6, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp về triển khai kết nối, tích hợp báo cáo chỉ tiêu kinh tế-xã hội và thông tin báo cáo hàng ngày phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

33 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã được kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp 

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, đến nay, 20/22 bộ, cơ quan ngang bộ đã rà soát, chuẩn hóa một bước các chế độ báo cáo định kỳ; hầu hết địa phương cũng rà soát, xác định các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý để thực hiện chuẩn hóa. Các thông tư, quyết định quy định chế độ báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương đã bãi bỏ nhiều báo cáo không cần thiết, đơn giản hóa nhiều nội dung báo cáo trùng lặp; giảm tần suất báo cáo; mẫu hóa đề cương, biểu số liệu, tạo tiền đề cho việc số hóa, thực hiện báo cáo điện tử.

Trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng Chính phủ với các bộ, cơ quan, đến nay, 20 chế độ báo cáo và 33 chỉ tiêu kinh tế-xã hội thuộc phạm vi quản lý của các bộ như: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giao thông vận tải… đã kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, trong đó một số chỉ tiêu đã có dữ liệu thực và bước đầu được tổng hợp, phân tích đưa ra Bảng hiển thị của Hệ thống và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành.

Theo báo cáo của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, theo văn bản trả lời của các bộ, cơ quan thì có 78 chỉ tiêu đã được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo/Hệ thống thông tin chuyên ngành có khả năng tích hợp trực tiếp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, còn lại 122 chỉ tiêu các bộ, cơ quan chưa triển khai điện tử, đề nghị báo cáo trực tiếp trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Song song với việc chuẩn hóa, triển khai báo cáo điện tử, một số bộ, địa phương như: UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khai trương các Trung tâm điều hành thông minh hỗ trợ cho công tác chỉ đạo, quản lý, ban hành quyết sách của lãnh đạo các bộ, địa phương.

Trong 78 chỉ tiêu có khả năng tích hợp trực tiếp, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các bộ, cơ quan hoàn thành tích hợp 33/78 chỉ tiêu, một số chỉ tiêu đã có dữ liệu thực. Văn phòng Chính phủ đang tiếp tục phối hợp cùng các bộ, cơ quan để tích hợp và cung cấp dữ liệu với 45/78 chỉ tiêu còn lại.

Theo qdnd.vn

Ý kiến của bạn