Ngành Kiểm tra Đảng họp giao ban quý I/2021

Thứ 5, 08/04/2021 10:04 (GMT+7)

Sáng ngày 07/04, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành tổ chức họp Hội nghị trực tuyến giao ban trên toàn quốc ngành Kiểm tra Đảng quý I/2021. Chủ trì là đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại Bắc Ninh, có sự tham dự của các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trong quý I/2021, từ sau Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập và quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; Xây dựng lại quy chế làm việc, bố trí và sắp xếp lại nhân sự lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan Đảng và Nhà nước từ Trung ương và địa phương. Tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; chuẩn bị tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khoa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Ngoài ra, các cấp uỷ, tổ chức Đảng và UB kiểm tra các cấp đã kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, bám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Bài tham luận của các đại biểu tại các điểm cầu cơ bản thống nhất với bản báo cáo kết quả kiểm tra công tác Đảng quý I/2021 và phương hướng, nhiệm vụ của Quý II/2021. Ngoài ra, các đại biểu cũng tiến hành đề xuất, kiến nghị với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về một số các nội dung liên quan đến việc cụ thể hoá các điểm mới trong Nghị quyết Đại hội về công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng. Đồng thời, có thêm các quy định cụ thể về tổ chức bộ máy của cơ quan Kiểm tra các cấp, sớm ban hành các quy định thực hiện cuộc kiểm tra và giám sát việc thi hành kỷ luật Đảng tại các cấp. Tiếp tục huấn luyện, bối dưỡng kỹ năng và nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ thuộc Uỷ ban Kiểm tra các cấp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cầm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị toàn ngành tiếp tục tổ chức nghiên cứu và quán triệt sâu sắc, đồng thời xây dựng và lên phương án triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII bám sát với điều kiện thực tế của các địa phương.

Đồng chí Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đề nghị ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Giao Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ cùng các cơ quan cấp uỷ làm tốt nhiệm vụ được giao trong công tác bầu cử đại hội Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ động phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh uỷ cùng các cơ quan địa phương giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Tiếp tục bồi dưỡng, nghiệp vụ năng lực cho các cán bộ kiểm tra Đảng các cấp nhằm nâng cao công tác kiểm tra Đảng trong toàn tỉnh.

Mộc Thảo

Ý kiến của bạn