Nga Liên - Thanh Hóa: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức mạnh chiến đấu của Đảng bộ   

Chủ nhật, 07/06/2020 16:06 (GMT+7)

VNHN – Nhằm tiếp tục đưa Nga Liên (Nga Sơn, Thanh Hóa) ngày càng phát triển vững mạnh, nhiệm kỳ mới, xã Nga Liên xác định mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức mạnh chiến đấu của Đảng bộ. Cùng với đó là huy động mọi nguồn lực, xây dựng Nga Liên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Hình ảnh về đại hội Đảng bộ xã Nga Liên nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ 2015 – 2020: Kinh tế phát triển với nhịp độ tăng trưởng cao

Theo báo cáo chính trị Đại hội xã Nga Liên, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, kinh tế phát triển với nhịp độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế có những chuyển dịch theo hướng tích cực.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản năm 2019 đạt 86,4 tỷ đồng, tăng 38,3 tỷ so với năm 2015 (vượt mục tiêu đại hội 33,4 tỷ đồng). Năm 2020 ước đạt 90 tỷ đồng. Giá trị thu nhập trên 1 ha đất nông nghiệp năm 2019 đạt 150 triệu đồng (mục tiêu đại hội 100 triệu đồng/ha).

Để đạt được những thành tựu, kết quả đáng kể đó là những hoạch định, hướng đi đúng đắn, cùng với đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sự quan tâm thường xuyên của Đảng bộ, UBND xã,... cùng các ban ngành liên quan.

Điển hình như việc, tập trung nâng cấp hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng nhằm phục vụ tốt hơn công tác phòng chống thiên tai cũng như công tác cấy hái của nhân dân.  Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Nhờ vậy, trong nhiệm kỳ qua, Nga Liên đã chuyển dịch được 20,5ha diện tích cói xen canh, xen cư, năng suất thấp sang làm vườn, trồng cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản; xây dựng mô hình nhà lưới với diện tích 3.300 m2 để sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao­­­, 04 trang trại tổng hợp và cải tạo được 75ha vườn tạp để trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế.

Chăn nuôi phát triển khá toàn diện. Năm 2015 có 20 gia trại, đến năm 2019 có 80 gia trại. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2019 đạt 450 tấn, giá trị 19,3 tỷ đồng (tăng 92,6 tấn so với 2015); sản lượng gia cầm 56,2 tấn, giá trị 2,5 tỷ đồng (tăng 21,2 tấn so với 2015).

Lĩnh vực khai thác, nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục được duy trì và củng cố theo hướng phát triển nghề lộng. Toàn xã có 58 tàu, thuyền với 250 lao động tham gia đánh bắt thuỷ sản, gần 200 ha đầm và diện tích vây mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản. Thu nhập hàng năm đạt 32,6 tỷ (tăng 12,7 tỷ so với năm 2015).

Song song với đó, công tác văn hóa, xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an – ninh quốc phòng trên địa bàn xã được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Nhiệm kỳ mới: Đoàn kết - sáng tạo - quyết liệt - hiệu quả

Trong nhiệm kỳ mới (2020 – 2025), Nga Liên xác định cần tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; củng cố quốc phòng-an ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Theo đó, phương trâm hành động của nhiệm kỳ mới là “đoàn kết - sáng tạo - quyết liệt - hiệu quả”.

Thời gian tới, xã Nga Liên sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển thông qua việc tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các thành phần kinh tế về tiếp cận vay vốn, đất đai và các dịch vụ khác. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HTX nông nghiệp, mở rộng và phát huy hiệu quả các khâu dịch vụ như: cung ứng vật tư sản xuất nông nghiệp, điện, nước đảm bảo tưới tiêu cho cây trồng phát triển; vận động các hộ kinh doanh có điều kiện phát triển thành các doanh nghiệp, phấn đấu trong nhiệm kỳ vận động thành lập được 10-15 doanh nghiệp trở lên. Cùng với đó, khuyến khích các doanh nghiệp, HTX đầu tư vào các lĩnh sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, chăn nuôi, hàng cói....nhằm khai thác có hiệu quả nguồn nguyên liệu và nhân lực sẵn có ở địa phương.

Tin rằng, với quyết tâm lớn cùng đường hướng rõ ràng, cụ thể; trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ, UBND cùng các cấp chính quyền trên địa bàn sẽ đưa xã Nga Liên, huyện Nga Sơn ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là vùng đất gắn liền với những trang sử hào hùng, đáng quý. Từ đó, đưa Nga Liên sớm hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Quy Nguyễn

Ý kiến của bạn