Nam Định công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020

Thứ 2, 29/06/2020 22:06 (GMT+7)

VNHN - Ngày 29/6, Cục Thống kê tỉnh Nam Định tổ chức họp báo, công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Ty, Cục trưởng Cục Thống kê Nam Định chủ trì họp báo

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Nam Định đã công bố số liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 và kết quả khảo sát đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, nhưng với sự chỉ đạo sát sao, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 vẫn duy trì ổn định và phát triển, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước.

Công tác phòng dịch Covid-19 được triển khai quyết liệt, chặt chẽ. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành, lĩnh vực đạt được kết quả tích cực: Sản xuất công nghiệp tuy không tăng cao nhưng tiếp tục giữ vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phát triển; cung cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh được đảm bảo; vụ lúa xuân được mùa, chăn nuôi gia cầm phát triển, sản lượng thủy sản tăng khá. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển. Đời sống nhân dân ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Sáu tháng đầu năm 2020, kinh tế của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010 ước đạt 21.545 tỷ đồng, tăng 4,29% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 5.133 tỷ đồng, tăng 1,70% và đóng góp 0,42 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng ước 8.137 tỷ đồng, tăng 7,23% và đóng góp 2,66 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ ước 7.721 tỷ đồng, tăng 3,04% và đóng góp 1,10 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 554 tỷ đồng, tăng 4,44%.

GRDP theo giá hiện hành 6 tháng đầu năm ước đạt 36.062 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 24,9%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38%; khu vực dịch vụ chiếm 34,6%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 2,5%. 

Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 10.621 tỷ đồng, bằng 75% dự toán năm và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.352,1 tỷ đồng, bằng 41,3% dự toán và giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu nội địa 2.168,1 tỷ đồng, bằng 40,8% dự toán, giảm 11,3%; thu thuế xuất, nhập khẩu 166 tỷ đồng, bằng 41,5% dự toán, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 6.763,4 tỷ đồng, bằng 50,9% dự toán năm và tăng 7,0% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả khảo sát đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của Cục Thống kê tỉnh Nam Định cho thấy: Tại thời điểm điều tra (10/4-20/4/2020), có tới 79,1% số doanh nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh bị tác động của dịch Covid-19. Theo quy mô, các doanh nghiệp nhỏ chịu tác động của dịch chiếm tỷ lệ cao nhất với 90,9%, nhóm doanh nghiệp lớn có tỷ lệ doanh nghiệp chịu tác động với 90,3%, nhóm doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp siêu nhỏ có tỷ lệ lần lượt là 88,6% và 71,9%. Một số ngành kinh tế có tỷ lệ doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 cao như: Ngành dịch vụ ăn uống với 94,7%; sản xuất máy móc thiết bị 94,7%; ngành dệt với 90,8%; tiếp đến là các ngành may trang phục, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan, dịch vụ lưu trú, giáo dục và đào tạo…

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, nền kinh tế của tỉnh Nam Định cần phải khắc phục những hạn chế: Tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp còn chậm; sức cạnh tranh và giá trị gia tăng của sản phẩm công nghiệp còn thấp, chưa có nhiều sản phẩm mũi nhọn; chưa có nguồn thu ngân sách lớn ổn định; việc làm và thu nhập của người lao động còn khó khăn./.

Tuyết Trần - Quốc Tuấn 

Ý kiến của bạn