Mua bán, sử dụng vũ khí tự chế trái phép sẽ bị xử lý hình sự

Thứ 4, 27/11/2019 11:11 (GMT+7)

VNHN - Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Trong đó, Quốc hội đề nghị xử lý hình sự đối với các hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2020. Đa số ý kiến ĐBQH nhất trí sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật số 14/2017/QH14 để kịp thời xử lý các hành vi phạm tội liên quan đến vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến ĐBQH không nhất trí sửa đổi, bổ sung Luật số 14/2017/QH13 và đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 304 của Bộ luật Hình sự.

Mua bán, sử dụng vũ khí tự chế trái phép sẽ bị xử lý hình sự

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 10/1//2020

Về nội dung này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng, sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành đã bộc lộ khoảng trống pháp lý trong việc xử lý hình sự đối với các hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, nên các cơ quan tiến hành tố tụng không có căn cứ xử lý hình sự đối với một số vụ việc vi phạm liên quan đến loại vũ khí này trong thời gian vừa qua. Do đó, cần sớm xem xét sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện pháp luật, tạo cơ sở pháp lý xử lý hình sự đối với các hành vi này.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Tổng thư ký Quốc hội xin ý kiến ĐBQH về việc sửa đổi, bổ sung Luật số 14/2017/QH14, căn cứ kết quả xin ý kiến ĐBQH, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho sửa đổi, bổ sung Luật số 14/2017/QH14.

PV

Ý kiến của bạn