Lào Cai: Triển khai nhiều hoạt động tăng cường bình đẳng giới

Thứ 5, 23/09/2021 19:09 (GMT+7)

Theo số liệu thống kê năm 2019, nữ giới ở tỉnh Lào Cai là 359.114 người, chiếm 49,17% dân số. Thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều hoạt động tăng cường bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ vươn lên trong mọi lĩnh vực.

Tỉnh Lào Cai đã ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, đề án, nghị quyết, chương trình hành động về công tác cán bộ nữ và hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, cơ bản hoàn thành 7/7 mục tiêu với 23 chỉ tiêu, nổi bật là tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp ủy đạt 20,86%; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khoá XIV đạt trên 33%; tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt gần 35%.

Hiện nay, toàn tỉnh có 85 cán bộ nữ là trưởng, phó ngành, đoàn thể và tương đương, đạt tỷ lệ 38%; tỷ lệ nữ là trưởng, phó các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện đạt gần 28%, cấp xã đạt 36%. Trong khối công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo quản lý đạt 32,7%. Ở nông thôn, tỷ lệ lao động nữ dưới 45 tuổi qua đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật tăng qua từng năm. Đội ngũ cán bộ nữ tại tỉnh Lào Cai ngày càng trưởng thành, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Lào Cai: Triển khai nhiều hoạt động tăng cường bình đẳng giới

Đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tặng quà cho các nữ đại biểu có nhiều thành tích tốt.

Việc tổ chức các hoạt động thiết thực, các hoạt động nhằm tôn vinh người phụ nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10,...  trở thành hoạt động truyền thống và được nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Nhận thức của bản thân phụ nữ về vai trò, vị trí trong gia đình và xã hội đã có nhiều tiến bộ nhất là cán bộ công chức, viên chức, nữ doanh nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ. Ngày càng có nhiều phụ nữ nỗ lực, tự tin vươn lên, khẳng định mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, trình độ, học vấn, năng lực chuyên môn, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên.

Để thực hiện tốt công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, Hội phụ nữ các đơn vị luôn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khẳng định vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tạo điều kiện cho sự phấn đấu, phát triển và làm tốt thiên chức của người phụ nữ đối với gia đình. Đồng thời, Hội phụ nữ các đơn vị cũng thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục và tổ chức các hoạt động liên quan đến vấn đề bình đẳng giới phù hợp với tình hình thực tiễn các cơ quan, đơn vị và điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Có thể thấy phụ nữ Lào Cai luôn khẳng định được vị thế của mình trên các mặt hoạt động, lĩnh vực. Sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, chỉ huy phù hợp được tăng cường, từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị và lao động, việc làm. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước đảm bảo sự bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; trong tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe,...

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục có kế hoạch nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư và từng gia đình trong việc thực hiện bình đẳng giới theo đúng quy định của pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ trẻ có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng các chính sách ưu tiên cho cán bộ nữ; giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới và thu hẹp khoảng cách giới trong một số lĩnh vực, ngành, vùng và địa phương có nguy cơ hoặc có sự bất bình đẳng giới cao; đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số; hạn chế, tiến tới ngăn chặn cơ bản vấn đề bạo lực trên cơ sở giới, nhất là bạo lực gia đình; hạn chế tối đa tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương; tạo điều kiện hơn nữa cho phụ nữ trong công tác giải quyết việc làm; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ./.

Huyền Nga

Ý kiến của bạn