Lào Cai: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở Sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp

Thứ 4, 12/05/2021 22:05 (GMT+7)

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản số 1866/UBND-VX ngày 11/5/2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở Sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp.

Lào Cai: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở Sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp

Văn bản nêu rõ, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp ở Việt Nam với biến chủng mới, có mức độ lây nhiễm cao, lây lan nhanh chóng trong cộng đồng và tại các cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD), khu công nghiệp, đặc biệt đã có nhiều trường hợp mắc COVID-19 tại khu công nghiệp như tại Hải Dương, Bắc Giang. Thực hiện Công văn số 3836/CV-BCĐ ngày 10/5/2021 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Sở Công Thương:

Tăng cường hướng dẫn các CSSXKD, các khu công nghiệp tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 thông qua bộ chỉ số nhằm xác định các mức độ nguy cơ lây nhiễm tại các CSSXKD, khu công nghiệp để có các biện pháp khắc phục, phòng, chống lây nhiễm, đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh. Cập nhật dữ liệu bản đồ an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho các cơ CSSXKD.

Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các CSSXKD trong khu công nghiệp việc phân luồng cách ly y tế, thiết lập phòng cách ly y tế tạm thời khi có trường hợp nghi ngờ COVID-19. Hướng dẫn các CSSXKD sử dụng các chế phẩm sát khuẩn tay nhanh, chế phẩm sát khuẩn bề mặt theo khuyến cáo của Bộ Y tế.Chủ trì phối hợp với Sở Y tế hoàn thiện phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các CSSXKD, khu công nghiệp; phương án cách ly, xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19 trong CSSXKD, khu công nghiệp.

Chỉ đạo các CSSXKD, khu công nghiệp xây dựng phương án khi có trường hợp F0 (ca bệnh dương tính), phương án truy vết các trường hợp F1, F2 . Đồng thời khẩn trương phát hiện, lập danh sách và thông báo cho các địa phương danh sách những người lao động có liên quan ở các địa phương khác để kịp thời cách ly, truy vết khoanh vùng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc.

Sở Y tế:

Phối hợp với các CSSXKD, khu công nghiệp tổ chức tập huấn đầy đủ các nội dung tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia về việc ban hành “hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”  cho các thành phần liên quan của doanh nghiệp; chủ trì kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc của các CSSXKD, khu công nghiệp.

UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý xây dựng phương án phòng, chống dịch theo hướng dẫn tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trên địa bàn về thực hiện các quy định về phòng, chống dịch. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quy định phòng, chống dịch.

Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

Có trách nhiệm thành lập, kiện toàn công tác tổ chức phòng, chống dịch (Ban Chỉ đạo, tổ công tác/người phụ trách phòng, chống dịch COVID-19) tại doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch theo Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG;

Định kỳ thực hiện đánh giá nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và triển khai các biện pháp giảm thiểu nguy cơ, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng triển khai truy vết nhanh, triệt để các trường hợp nguy cơ (nếu có) tại doanh nghiệp;

Quản lý chặt chẽ người lao động và chuyên gia nhập cảnh về doanh nghiệp làm việc; Yêu cầu chủ doanh nghiệp thực hiện ký cam kết triển khai công tác phòng, chống dịch với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh (đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp), với UBND cấp huyện (đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp); người lao động ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với chủ doanh nghiệp.

Cử cán bộ phụ trách công tác phòng, chống dịch và nhân viên y tế tham gia tập huấn theo kế hoạch của Sở Y tế.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chưc triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định trên./.

Theo CTTĐT Lào Cai

Ý kiến của bạn