Lào Cai: Một cung đường hai điểm đến

Thứ 2, 11/10/2021 19:10 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản chỉ đạo số 4854/UBND-VX ngày 09/10/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch đối với cán bộ, công chức, viên chức đến/về tỉnh Lào Cai từ các địa phương phù hợp với điều kiện thực tiễn mới cụ thể như sau:

Lào Cai: Một cung đường hai điểm đến

Cán bộ, công chức, viên chức thực hiên nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19 khi đến/về tỉnh Lào Cai.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức đi công tác ngoại tỉnh: 

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp Tỉnh, huyện, thị xã và thành phố; các cơ quan ngành dọc TW đóng trên địa bàn tỉnh (gọi chung là đơn vị) hạn chế tối đa việc cử cán bộ đi công tác tại các địa phương đang có dịch.

Trong trường hợp cần thiết phải đến các địa phương có dịch làm việc thì người đi công tác phải được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, đăng ký ngày đi, điểm đến, ngày về rõ ràng “Một cung đường 2 điểm đến”.  Trong quá trình công tác thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, khi về đến Lào Cai phải có phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực và tự theo dõi sức khỏe 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương. Lãnh đạo quản lý các đơn vị phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị phải được sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh khác đến làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Lào Cai:

Ưu tiên làm việc theo hình thức trực tuyến.

Trường hợp phải làm việc trực tiếp: Đối với người đến từ các tỉnh khác có nguy cơ tương ứng với màu cam, vàng trên bản đồ công bố dịch của Bộ Y tế, đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 được đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Lào Cai làm việc, lưu trú trong khoảng thời gian phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực và có văn bản đề nghị đến làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Lào Cai (ghi rõ ngày đi, điểm đến, ngày về, địa điểm lưu trú rõ ràng “Một cung đường 2 điểm đến” và thành phần đoàn công tác).

Giao Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đoàn công tác đến làm việc chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch của các thành viên trong đoàn và đảm bảo đoàn công tác rời khỏi địa bàn tỉnh theo đúng thời hạn giá trị của phiếu xét nghiệm, báo cáo về UBND tỉnh trước khi đoàn công tác đến làm việc 02 ngày.

Các trường hợp khác khi đến/về địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục thực hiện theo các quy định của UBND tỉnh Lào Cai.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung triển khai thực hiện./.

Lê Vũ

Ý kiến của bạn