Lai Châu: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Hội và phong trào phụ nữ

Thứ 2, 18/10/2021 21:10 (GMT+7)

Nhận thức được tầm quan trọng vai trò của người phụ nữ đối với sự phát triển đất nước, trong những năm qua, tỉnh Lai Châu đã không ngừng nỗ lực, đào tạo và bồi dưỡng các cán bộ nữ, hướng tới mục tiêu giải phóng tư tưởng gắn liền với công cuộc đổi mới phát triển và xây dựng đất nước.

Từ xưa cho đến nay, phụ nữ luôn đóng vai trò quan trọng trong việc dựng nước và giữ nước. Phụ nữ Việt Nam “trung hậu, thật thà, anh hùng, bất khuất”, không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà mà còn anh dũng, giỏi giang trong mọi việc. Họ là thước đo cho sự văn minh chuẩn mực của một đất nước, nơi nào có dân chủ bình đẳng, nam nữ bình quyền thì nơi đó sự tiến bộ và công bằng xã hội. Chính vì lẽ đó, trong suốt quá trình cách mạng, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, đẩy mạnh các công tác lãnh đạo Hội và phong trào phụ nữ.

Nhiều chị em phụ nữ tại xã Mường Cang tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong thời kỳ mới, Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trong tỉnh Lai Châu đã thực hiện liên tục và sát sao những nhiệm vụ được đề ra. Trong đó, Đảng bộ tỉnh cũng luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào phụ nữ; nghiêm túc tuân thủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27-4-2007 về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đi kèm với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào phụ nữ trên cả nước, công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Lai Châu nói riêng cũng đã có những bước ngoặt đáng chú ý. Bộ máy tổ chức của các cấp Hội trên địa bàn tỉnh liên tục được cải thiện, củng cố và kiện toàn trên mọi mặt; đội ngũ cán bộ Hội các cấp ngày càng trưởng thành, là nguồn nhân lực bổ sung đáng tin cậy cho cấp ủy và chính quyền các cấp tại địa phương.

Nhờ có sự cố gắng đổi mới không ngừng nghỉ của chính quyền, giai đoạn 2016 - 2021 tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, công tác quản lý đã và đang ngày càng gia tăng. Trong nhiệm kỳ 2020-2025 kế tiếp, phấn đấu sao cho tỷ lệ cán bộ tham gia cấp ủy các cấp gia tăng so với các nhiệm kỳ trước. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Cấp huyện 19,64% (tăng 1,4%); cấp cơ sở 20,44% (tăng 4,34%); nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV đạt tỷ lệ 16,67%; cấp tỉnh 36%; cấp huyện 34,75% (tăng 6,75%); cấp cơ sở 34,75% (tăng 4,35%). Số lượng cán bộ công chức là nữ trên toàn Đảng bộ tỉnh là 10.005 đồng chí. Đây chính là kết quả minh chứng cho sự nỗ lực, phấn đấu của chị em cán bộ và các hội viên. Bên cạnh đó, nhờ có sự định hướng đúng đắn, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm nên chính quyền địa phương đã kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động cho chị em, cán bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo chính quyền địa phương cũng phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng lòng, đồng thuận giữa giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Hiện tại, toàn tỉnh có 106 cơ sở hội, 956 chi hội, 91.756 hội viên, tăng 19.693 hội viên; tỷ lệ phụ nữ tham gia sinh hoạt trong các tổ chức hội ngày càng gia tăng, đạt 81%. Để phát huy vai trò của phụ nữ trong phong trào thi đua yêu nước, các cấp hội đã không ngừng khích lệ chị em phụ nữ tham gia phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, đồng thời phối hợp học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh công cuộc đổi mới ngày càng toàn diện và có chiều sâu với nhiều thời cơ và thách thức mới, đặc biệt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đề ra mục tiêu mới, tạo tiền đề cho các hội viên, cán bộ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tạo thời cơ để họ phát huy tiềm năng và khẳng định vai trò của bản thân đối với đất nước. Bên cạnh cơ hội thì vẫn còn nhiều thách thức lớn phải vượt qua. Tuy đã trải qua thời kỳ khó khăn nhất, nhưng hiện tại Lai Châu vẫn là một tỉnh nghèo với nhiều khó khăn về kinh tế, văn hóa và giáo dục. Đặc biệt là tại một số thôn, bản vùng cao, vấn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình, xâm hại và lạm dụng phụ nữ, trẻ nhỏ... đang là vấn đề nhức nhối, gây cản trở tới sự phát triển xã hội và công tác phong trào phụ nữ.

Để thay đổi thực trạng này, các cấp ủy Đảng tỉnh Lai Châu cần nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ. Do vậy, trong giai đoạn tới cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

  1. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, tuân thủ theo Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27-4-2007 và Chỉ thị số 32-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  2. Liên tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác hội và phong trào phụ nữ trong tình hình mới. Thuyết phục chị em phụ nữ tại các địa phương tích cực tham gia phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước.

  3. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Liên tục thực hiện giám sát, tinh giản nguồn nhân lực nhằm mục đích nâng cao chất lượng và trẻ hóa nguồn nhân sự. 

  4. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các chương trình, đề án, kết luận của Tỉnh ủy và nghị quyết đại hội hội liên hiệp phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Quan tâm, xử lý những khó khăn, vướng mắc cho các chị em phụ nữ, nhất là những chị em người dân tộc thiểu số.

  5. Tạo điều kiện để các cán bộ, hội phụ nữ có thể phát huy hết tiềm năng, thế mạnh. Từ đó, phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra như hiện tại, các cấp ủy Đảng càng phải có sự quan tâm, lãnh đạo sát sao hơn. Từ đó, phát huy hết vai trò của các Hội và phong trào phụ nữ trong để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Lai Châu ngày càng vững mạnh hơn./.

Vương Hiền

Ý kiến của bạn