Huyện Văn Bàn: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc

Thứ 4, 08/09/2021 20:09 (GMT+7)

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Văn Bàn đã đẩy mạnh sự lãnh chỉ đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn, nhất là từ khi triển khai Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Hiện nay, huyện Văn Bàn có 21 xã và 01 thị trấn, trong đó có 10 xã khu vực III; Có 80/195 thôn đặc biệt khó khăn; Dân số toàn huyện trên 92.000 người, gồm 11 dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số 77.370 người chiếm 84,6% dân số toàn huyện.

Huyện Văn Bàn: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc

Lễ cúng thổ công của đồng bào Tày ở xã Chiềng Ken.

Được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Đảng, các dân tộc trên địa bàn đã luôn nêu cao ý thức, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cần cù trong lao động sản xuất, đoàn kết gắn bó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. 

Cụ thể, công tác giáo dục, đào tạo luôn được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm, chỉ đạo, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch như: Dạy tăng cường tiếng Việt tại các trường mầm non, tiểu học; chính sách cử tuyển học sinh người dân tộc thiểu số; chính sách đặc thù cho học sinh dân tộc thiểu số, từ năm 2014 đến nay đã cử tuyển 66 con em dân tộc thiểu số đi đào tạo tại các trường Trung ương; thực hiện tốt các chế độ chính sách hỗ trợ sách vở, hỗ trợ tiền ăn, gạo, thuê cấp dưỡng nấu ăn, quản lý học sinh bán trú và các điều kiện học tập cho học sinh trong các trường PTDT bán trú, các trường có học sinh bán trú theo các quy định hiện hành; công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số tại địa phương đã được thực hiện đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tộc thiểu số có việc làm trong các cơ quan, đơn vị.

Sau khi thực hiện Đề án "Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế Nông, Lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Văn Bàn giai đoạn 2016 - 2020" đã thúc đẩy phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, xóa đói, giảm nghèo cho vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số đã giảm nhanh, bình quân 4 - 5% /năm (hộ nghèo toàn huyện đến cuối năm 2020 là 1.890 hộ/ 20.316 chiếm tỷ lệ 9,3%; hộ cận nghèo 2.237/ 20.316 hộ chiếm tỷ lệ 11,01%). Những năm trước, nhà nước phải hỗ trợ lương thực để cứu đói lúc giáp hạt, nhưng đến nay các xã, thôn vùng cao đồng bào dân tộc thiểu số đã tự cân đối được lương thực tại chỗ. Đặc biệt, địa phương đã có 14 sản phẩm OCOP (trong đó 12 sản phẩm đạt 3 sao và 2 sản phẩm đạt 4 sao).

Công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, chương trình xuất khẩu lao động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục đăng tăng cường, triển khai thực hiện. Đồng thời, huyện cũng tập trung phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay 100% các xã có đường ô tô đến được trung tâm đã được rải nhựa và bê tông xi măng mặt đường. Với tổng đầu tư 542,568 tỉ đồng cho đường giao thông nông thôn tạo điều kiện thuận tiện cho việc thông thương, giao lưu hàng hóa phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Văn Bàn đã và đang tập trung phát triển văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số. Tính đến năm 2020 toàn huyện đã có 21/21 xã có Trung tâm văn hóa - Thể thao xã diện tích quy hoạch xây dựng trên 10.000 m2, 171/195 nhà văn hóa thôn được đầu tư đầy dủ các trang thiết bị; luôn chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, 

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đồng bào dân tộc trong những năm qua bệnh viện đa khoa đã thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo công tác thường trực 24/24 giờ, đáp ứng tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân. Thông qua chính sách cụ thể, các hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số được tiếp cận với dịch vụ khám chưa bệnh, từ đó cải thiện và nâng cao sức khỏe nhân dân./.

Huyền Nga

Ý kiến của bạn