Huyện Tiên Du (Bắc Ninh) tăng cường quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa

Thứ 3, 19/11/2019 17:11 (GMT+7)

VNHN - Trong những năm qua, các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao và internet ở huyện Tiên Du ngày càng phát triển nhanh cả về số lượng và loại hình dịch vụ. Các hoạt động này đáp ứng được yêu cầu giải trí, hưởng thụ văn hóa của người dân, góp phần quan trọng trong việc tăng cường thông tin, nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Huyện Tiên Du (Bắc Ninh) tăng cường quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa

Lực lượng kiểm tra liên ngành của huyện thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh các loại hình kinh doanh dịch vụ.

UBND huyện Tiên Du chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp triển khai nhiều biện pháp nhằm đưa hoạt động kinh doanh các dịch vụ đi vào nền nếp. Theo số liệu thống kê, toàn huyện hiện nay có khoảng 122 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, Internet, thể thao… trong đó có 67 cơ sở kinh doanh karaoke, 15 cơ sở dịch vụ thể thao và gần 40 cơ sở kinh doanh Internet… tập trung ở thị trấn Lim, xã Đại Đồng, Hoàn Sơn, Nội Duệ, Tân Chi, Phật Tích, Phú Lâm…

Nhằm củng cố và tăng cường quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao, internet, ngay từ đầu năm 2019, UBND Tiên Du chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động kinh doanh không chấp hành các quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh có điều kiện như: dịch vụ Karaoke, Intetnet, thể thao…

Ông Nguyễn Huy Toàn, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện cho biết: Phòng tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 814 của huyện gồm: Phòng Văn hóa & Thông tin, Công an huyện, Chi cục Thuế, Quản lý thị trường thường xuyên tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở để kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý những sai phạm. Qua công tác kiểm tra, từ đầu năm 2019 đến nay các ngành chức năng lập biên bản thu hồi 11 giấy phép đảm bảo và tạm đình chỉ đối với 15 trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

Cùng với các biện pháp trên, UBND huyện còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh các loại dịch vụ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để họ hiểu và tự giác thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực, nhất là Nghị định 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo; thường xuyên rà soát, lập danh sách và thực hiện ký cam kết tới từng tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ. 

Trong thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo phản ánh của người dân về các hoạt động kinh doanh karaoke, thể thao, internet,… Đội liên ngành 814 của huyện sẽ tiếp tục củng cố chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên, phối hợp với UBND các xã, thị trấn để công tác kiểm tra ngày càng được đồng bộ.

PV

Ý kiến của bạn