Hội Nhà báo Nam Định: Xây dựng đội ngũ người làm báo vững chính trị, giỏi chuyên môn

Thứ 6, 31/07/2020 21:07 (GMT+7)

VNHN – Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng đội ngũ những người làm báo vững về chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao là phương hướng nhiệm vụ của Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Nam Định lần thứ VIII.

Quang cảnh Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Nam Định lần thứ VIII

Trải qua 2 ngày 30 và 31/7, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Nam Định lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra thành công tốt đẹp.

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ, 5 năm qua, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo trong tỉnh vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, Hội Nhà báo tỉnh có tổng số 130 hội viên sinh hoạt tại 6 Chi hội Nhà báo cơ sở. Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên chỉ đạo các Chi hội Nhà báo cơ sở triển khai đầy đủ các nhiệm vụ công tác hội; tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ quan báo chí, quản lý báo chí; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan đối với công tác tổ chức, hoạt động của Chi hội và tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo Ðiều lệ. Hàng năm, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông duy trì nền nếp Triển lãm báo xuân tại địa phương và tham gia Hội Báo toàn quốc; đồng thời cổ vũ hội viên có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng, giải báo chí toàn quốc, giải báo chí của các bộ, ngành. Thực hiện Đề án 369 của Chính phủ, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức tốt việc thẩm định, xét chọn, quyết định hỗ trợ kinh phí sáng tạo cho 202 tác phẩm báo chí chất lượng cao trong các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, trong đó có 38 tác phẩm xếp chất lượng loại A, 58 tác phẩm xếp chất lượng loại B, 106 tác phẩm xếp chất lượng loại C. Trong 5 năm, Hội Nhà báo tỉnh đã tuyển chọn 25 tác phẩm xuất sắc tham dự Giải báo chí quốc gia. Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh lần thứ ba và lần thứ tư đã chọn được 50 tác phẩm xuất sắc, trong đó có 3 giải B, 26 giải C, 21 giải Khuyến khích…

Nhà báo Trần Đức Long, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Nam Định, Phó Chủ tịch Phụ trách Hội Nhà báo tỉnh trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, nhà báo Trần Bá Dung, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam và ông Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định biểu dương và ghi nhận những thành tích đạt được của Hội nhà báo tỉnh cùng các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo của tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam Trần Bá Dung đề nghị, thời gian tới, bên cạnh việc xác định phương hướng, thực hiện các tốt các nhiệm vụ đã đặt ra, Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí của tỉnh cần làm tốt việc chỉ đạo, lãnh đạo các cấp Hội Nhà báo tỉnh, các hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 43 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo theo tinh thần sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả gắn với kế hoạch chương trình hành động, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng nghiệp vụ. Với tinh thần đó, Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn Hội Nhà báo tỉnh Nam Định sẽ có nhiều biện pháp thiết thực nhằm xây dựng đội ngũ người làm báo Nam Định có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của sự phát triển báo chí trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; từ đó, khẳng định vai trò quan trọng của báo chí tỉnh Nam Định trong đời sống chính trị của tỉnh cũng như trong hoạt động báo chí của Hội Nhà báo cả nước. Đặc biệt chú trọng nêu cao đạo đức nghề nghiệp người làm báo theo tinh thần khách quan, công tâm, tôn trọng sự thật, bảo vệ công lý, lẽ phải, làm nghề vì lợi ích của đất nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp; tăng cường sự phối hợp giữa Hội Nhà báo tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông về quản lý báo chí, đội ngũ người làm báo; hướng dẫn sinh hoạt cho hội viên và phóng viên thường trú trên địa bàn. Làm tốt công tác xã hội từ thiện vì cộng đồng.

Nhà báo Trần Bá Dung, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng Đại hội

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh Nam Định chúc mừng Đại hội

Trên nền tảng những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo tỉnh Nam Định tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí xây dựng đội ngũ những người làm báo vững về chính trị, tư tưởng; có đạo đức nghề nghiệp trong sáng; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao… Xây dựng chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác hội, công tác báo chí. Tham mưu, đề xuất với tỉnh cho thành lập Giải báo chí truyền thống của tỉnh mang tên Tổng Bí thư Trường Chinh. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chuyên đề tại địa phương,…

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Nam Định khóa VIII ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Nam Định khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 9 đồng chí. Nhà báo Trần Đức Long, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Nam Định, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nhà báo tỉnh khóa VII được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII./.

Tin, ảnh: Trịnh Đồng

Ý kiến của bạn